[ Annons ]

Publicerat 11 januari, 2016

Rekordstort antal anmälningar mot mäklare

Under 2015 steg antalet anmälningar mot mäklare kraftigt jämfört med tidigare år. Den vanligaste orsaken till att mäklare anmäls gäller priset i marknadsföringen.

Hela 5,5 procent av antalet registrerade mäklare anmäldes under 2015. Det är den högsta nivån sedan år 2007. Även de mäklare som meddelats en disciplinär påföljd har ökat under året till 1,5 procent.

[ Annons ]

Den vanligaste orsaken till anmälan var att priset i marknadsföringen ansågs vara ett lockpris. Den näst vanligaste orsaken var missnöje med budgivningsprocessen. Sammantaget har de två orsakerna tillsammans omnämts i drygt hälften av alla anmälningar.

Men Eva Westerberg, chef för Fastighetsmäklarinspektionen, anser ändå att det är en relativt liten andel anmälningar totalt sett i förhållande till antalet överlåtelser i Sverige.

– En av många förklaringar till detta är sannolikt den rådande bostadsmarknaden och snabb budgivning. Under slutet av året har många mäklarföretag övergett begreppet ”accepterat pris”, som enligt inspektionens uppfattning är ett begrepp som har varit missvisande för konsumenter. Det bästa vore om mäklare, utifrån sin kompetens och erfarenhet av den aktuella marknaden, i stället använder ett bedömt marknadsvärde i sin marknadsföring, säger Eva Westberg i ett pressmeddelande.

Fastighetsmäklarinspektionen kommer under år 2016 att inleda ett tematiskt tillsynsprojekt om priset i fastighetsmäklarnas marknadsföring.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]