Publicerat 8 februari, 2021

Rekordstarkt 2020 på fastighetsmarknaden trots pandemin, gynnsamma utsikter för 2021 – Svefa

2020 går till historiken som ett av de starkaste åren på marknaden för fastighetstransaktioner, trots coronapandemin. Det konstateras i en ny rapport och analys från fastighetsrådgivaren Svefa.

Det var en stark slutspurt under årets sista månader som innebar att den totala transaktionsvolymen landade på cirka 194 miljarder kronor. Vilket kan jämföras med föregående 2019 då volymen uppgick till cirka 189 miljarder kronor.

En förändring från föregående år är att transaktionsvolymen skiftat cirka tio procent från kontor till bostäders fördel. Bostäder utgjorde cirka 30 procent av den totala volymen 2020 jämfört med cirka 20 procent föregående år och är det segment som stärkts mest under 2020.

- Under 2020 visade det sig tydligast i ett klart ökat intresse för nyproducerade hyresrätter. En stor andel av affärerna i segmentet avser pågående eller planerade hyresrättsprojekt som förvärvats genom så kallad "forward funding" eller "forward purchase". Intresset för just denna typ av objekt har lett till en fortsatt press på direktavkastningskraven även under 2020, säger Erik Norrman, affärschef på Svefa Värdering.

Utvecklingen för bostadssegmentet har inte gått obemärkt förbi och har lett till ett kraftigt ökat intresse från utländska investerare för den svenska fastighetsmarknaden som helhet.

- Under 2020 har det varit fortsatt stort intresse från utländska investerare. Det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone är ett exempel på utländsk aktör som genomfört flera stora portföljaffärer under året. Den svenska fastighetsmarknaden är attraktiv med lågt ränteläge och låg inflation vilket har bidragit till att vi sett en press nedåt på avkastningskraven i många segment och därmed fått ett flertal rekordnoteringar 2020, säger Katrin Wallensjö, affärschef på Svefa Analys.

- För 2021 ser det ut som att det fortsatt gynnsamma investeringsklimatet kommer att bestå. Det finns inga indikationer på en avmattning i intresse från investerare, vi tror att även 2021 kommer att bli ett år med hög transaktionsattraktivitet, avslutar Katrin Wallensjö.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]