Publicerat 30 december, 2021

Rekordmånga M&A-affärer på fastighetsmarknaden i år – Savills

Under 2021 hade Sverige ett rekordstort antal M&A-transaktioner på den kommersiella fastighetsmarknaden, visar en färsk undersökning från fastighetsrådgivaren Savills.

Under året genomfördes 18 transaktioner, att jämföra med snittet om tre per år för perioden 2017-2020. Hittills i år uppgår det totala transaktionsvärdet till 350 miljarder kronor.

- Konsolideringsfasen som marknaden genomgår beror på den höga konkurrenskraften och att det är relativt många fastighetsbolag sett till marknadens storlek. Det lockar både svenska och utländska investerare att hitta synergier inom förvaltningen, finansieringen och projektutvecklingen i sina befintliga portföljer, säger Maryrose David, analyschef på Savills.

Savills gör bedömningen att investeringsmarknaden kommer att präglas av fler sammanslagningar på börsen, dock inte att antalet fastighetsbolag blir färre. Vidare bedöms att M&A-affärer även kommer att ske inom fler segment än idag.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]