Foto: Boplats Syd
Publicerat 18 januari, 2017

Rekordmånga förmedlade bostäder av Boplats Syd

Boplats Syds arbete att få fler fastighetsägare att ansluta har gett rekordresultat. Under 2016 lyckades man öka antalet förmedlade lägenheter med 18 procent.

Förra året förmedlade Boplats Syd totalt 5338 lägenheter. Det är mer än 800 lägenheter jämfört med året innan. Det beror dels på att man har tecknat flera nya samarbetsavtal med fastighetsägare, dels på att flera anslutna fastighetsägare har ökat sina bestånd genom att bygga nya lägenheter.

[ Annons ]

– Det är vårt arbete med att få fler fastighetsägare att ansluta som har gett resultat, både i antalet förmedlade lägenheter och för kötidernas längd. Förhoppningen för det kommande året är att vi också ska få med fler av de kommunala bolagen i Skåne i verksamheten, säger Krister Hjelm, VD på Boplats Syd.

Under 2016 genomförde Boplats Syd förmedlingsuppdrag i 9 skånska kommuner för 33 fastighetsägare, varav 3 kommunala bostadsbolag.

Även antalet personer i kön ökade, 12 291 personer tillkom under 2016. Det är en ökning med 21 procent jämfört med 2015. Vid årets slut stod 70 548 personer i kön, men av dessa är inte alla aktiva sökande.

– Vi ser en stor ökning av personer som ställer sig i kön, men som inte aktivt söker bostad. Många ställer sig i kön som en försäkring inför framtiden. Ett skäl kan vara bostadsbristen i regionen, säger Krister Hjelm.

Den genomsnittliga kötiden för att få en lägenhet genom Boplats Syd minskade med 19 dagar, till 1141 dagar. I Malmö ökade dock den genomsnittliga kötiden med 5 dagar till 1242 dagar, där krävs en kötid på strax över tre år för att få en lägenhet.

– Den som är beredd att kompromissa om läge eller hyra kan få en lägenhet snabbare. Vi har lång kötid på tvåor och treor med låg hyra, men kortare för nyproducerade lägenheter med högre hyra. Det varierar också mycket från kommun till kommun beroende på utbudet, säger Krister Hjelm.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]