[ Annons ]

Kontorsmarknaden i Stockholm fortsätter att präglas av lågt utbud och hög efterfrågan. Den totala vakansgraden är rekordlåga 9 procent. Det visar rapporten Nordic City Report, som görs av fastighetsrådgivaren JLL.
Publicerat 4 september, 2015

Rekordlåga vakanser på Stockholms kontorsmarknad

Kontorsmarknaden i Stockholm fortsätter att präglas av lågt utbud och hög efterfrågan. Den totala vakansgraden är rekordlåga 9 procent. Det visar rapporten Nordic City Report, som görs av fastighetsrådgivaren JLL.

Höstens upplaga av Nordic City Report visar att fastighetsmarknaden är fortsatt mycket stark i hela Norden. Låga räntor, en gynnsam kreditmarknad och ett starkt internationellt intresse för att etablera sig i Norden eldar på marknaden. Stockholm skiljer ut sig som den starkaste investerarmarknaden i hela Norden.

[ Annons ]

Den totala vakansgraden, andelen ledig kontorsyta, är nu på rekordlåga 9 procent. 20 miljarder kronor, motsvarande en tredjedel av den totala investeringsvolymen i Sverige, hamnar i Stockholm. Det låga utbudet i stadens mest centrala delar, CBD (Central Business District), gör att investerare söker sig utanför citykärnan och in på andra delmarknader. Det sätter press på avkastningskraven där.

Direktavkastningskraven justeras ned över hela marknaden i Stockholm utom i de mest centrala delarna (CBD) som är kvar på mycket låga 4,25 procent. Trots den starka efterfrågan är hyresnivåerna på Stockholms kontorsytor fortfarande på samma nivåer som tidigare i alla områden förutom Solna/Sundbyberg. Där visar Nordic City Report en tydlig ökning som effekt av flera stora företags inflyttning till nybyggda Arenastaden, som gjort området mer attraktivt.

-Stockholms fastighetsmarknad är urstark och visar inga tecken på avmattning. Utbudet av attraktiva kontorsytor är rekordlågt och sysselsättningen ökar. Det kommer sannolikt leda till både högre hyror och att skillnaden i prisnivå mellan olika objekt minskar, säger Daniel Gorosch, vd JLL Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]