Publicerat 15 maj, 2020

Rekordkvartal för Samtrygg

Bostadsuthyraren Samtrygg redovisar högre omsättning samtidigt som förlusten dras nästan ned till nollresultat i det första kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen steg 26,6 procent till 42,8 miljoner kronor (33,8).

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -34 000 kronor (-511 000).

Det första kvartalet var bolagets hittills starkaste för denna period. Bolagets vd Viktor Nilsson ser på detta som särskilt positivt av två skäl.

"För det första sker prestationen under kraftigt försämrade förutsättningar i ekonomin i stort. Det visar på stark motståndskraft i ekonomiskt sämre tider. Därtill har vi – som tidigare kommunicerats – valt att avvakta med planerade investeringar inom ramen för den aggressiva tillväxtplan som lagts för året. Annorlunda uttryckt sker prestationen utan hjälp från den stärkta kassan, vilket talar för att det finns mer utrymme på uppsidan när den aktiveras i detta syfte", säger han i rapporten.

Samtrygg, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Nettoomsättning42,833,826,6%
Rörelseresultat0-0,5
Resultat före skatt0-0,5
Nettoresultat0-0,5

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]