Foto: Shutterstock.
Publicerat 22 april, 2016

Rekordhög transaktionsvolym

Under första kvartalet 2016 uppgick transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter till 35 miljarder kronor i Sverige. Enligt fastighetsrådgivaren Savills är investeringsvolymen 39 procent högre än första kvartalet 2015 och 11 procent högre än det tidigare rekordet för ett första kvartal som var från år 2007.

– Den goda tillgängligheten på kapital, både eget och lånat, har bidragit till ett mycket starkt läge på fastighetsmarknaden, säger Peter Wiman, analyschef på Savills i Sverige. Sverige präglas av en stark och expansiv penningpolitik och ekonomin väntas förbli robust under hela 2016. Det låga ränteläget har bidragit till en fortsatt stark efterfrågan på fastigheter, från både svenska och utländska investerare.

[ Annons ]

Kontorsfastigheter är fortfarande är den mest eftertraktade fastighetstypen att investera i – 24 procent av den totala volymen kommer från investeringar i den typen av fastigheter.

Bostäder, tätt följt av industrifastigheter, var den andra respektive tredje största sektorn och motsvarade 20 respektive 19 procent av den totala transaktionsvolymen.

När det gäller industri- och lagerfastigheter har efterfrågan ökat kraftigt de senaste åren som en följd av logistiksektorns och detaljhandelns ökade behov av lager- och logistikutrymmen.

Enligt Savills har även utländska investeringar i Sverige ökat sedan 2009. Under 2015 stod dessa för för 21 procent av den totala transaktionsvolymen 2015. Andelen utländska investerare har fortsatt att öka under 2016 och har redan nått 24 procent under första kvartalet.

Utsikterna för resten av 2016 är positiva, eftersom de senaste räntesänkningarna från Riksbanken kommer att gynna fastighetssektorn och hålla kostnaderna för finansiering på historiskt låga nivåer.

– Det är fortfarande en brist på utbudssidan, och efterfrågan på tillgångar i alla sektorer och geografiska marknader kommer sannolikt att förbli hög, kommenterar Fredrik Östberg, Head of Investment på Savills i Sverige. Avkastningen i alla fastighetssektorer väntas förbli stabil, men vi räknar med att hård konkurrens för de mest populära tillgångarna kan leda till att investerare vänder sig till sekundära tillgångar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]