Under 2016 kommer en ny toppnotering på den svenska fastighetsmarknaden att nås.
Publicerat 3 oktober, 2016

Rekordår för den svenska fastighetsmarknaden

Den kommersiella fastighetstransaktionsmarknaden i Sverige är starkare än någonsin. Affärer till en volym om 127 miljarder kronor har genomförts under årets tre första kvartal. Det innebär en ökning på 27 procent från 2015.

Det är Newsec som genomfört en analys av marknaden. De förutspår att den totala transaktionsvolymen för helåret 2016 kommer att landa på runt 180-190 miljarder kronor, vilket med tanke på motsvarande siffror för 2015 kommer att vara en ny toppnotering på den svenska fastighetsmarknaden.

[ Annons ]

– Intresset att investera i fastigheter ökar konstant till följd av attraktiv riskjusterad avkastning relativt andra tillgångsslag.  Andel internationella investerare har sjunkit, på grund av ett antal större inhemska transaktioner under året. Intresset är dock fortsatt stort från det internationella kapitalet och fler aktörer än någonsin är inne på marknaden. Bland annat har vi sett stora indirekta investeringar från utländskt kapital, däribland Blackstones köp av 40 procent av rösterna och 32 procent av aktiekapitalet i D. Carnegie & Co, säger Jakob Pettersson, Analyschef, Newsec Sweden.

Det är främst kontor och bostäder som fortsätter vara de populäraste segmenten på marknaden – de står för 38 respektive 24 procent av transaktionsvolymen. Geografiskt har regionstäder kraftigt ökat i attraktivitet under 2016 och står hittills under året för 33 procent av transaktionsvolymen, motsvarande siffra för helåret 2015 var 21 procent.

Transaktioner inkluderade i analysen är de överstigande 40 miljoner kronor. Förvärv av aktier i fastighetsbolag som förblir börsnoterade räknas därmed ej in i transaktionsvolymen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]