Publicerat 16 februari, 2022

Rejält vinstlyft för Green Landscaping i fjärde kvartalet (uppdatering)

(Mer information i hela nyheten)

Utemiljöbolaget Green Landscaping redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade kraftigt.

"Det är tillfredsställande att konstatera att gruppens finansiella ställning fortsätter att utvecklas med ökad omsättning, resultat och marginal i befintliga och förvärvade bolag", konstaterar vd Johan Nordström.

Omsättningen steg 44,3 procent till 935,2 miljoner kronor (647,9). De totala intäkterna var 957,3 miljoner (656,1), en ökning med 45,9 procent. Den organiska tillväxten var 16,2 procent (-0,5).
Ebita-resultat blev 83,5 miljoner kronor (33,3), med en ebita-marginal på 8,9 procent (5,1).

Rörelseresultatet blev 60,9 miljoner kronor (19,0), med en rörelsemarginal på 6,5 procent (2,9).

Resultatet före skatt var 50,4 miljoner kronor (27,2).

Resultatet efter skatt blev 32,0 miljoner kronor (19,2), en ökning med 66,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,60 kronor (0,40), vilket innebär en ökning med 50,0 procent mot föregående år.

Ingen utdelning föreslås (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 46,9 miljoner kronor (100,5).

Under 2021 gjorde Green Landscaping tio förvärv och för helåret blev ebita-marginalen 7,3 procent. Det är 2,6 procentenheter högre än under fjolåret.

"Vi närmar oss därmed vårt finansiella mål om en EBITA-marginal på 8,0 procent", uppger Johan Nordström.

Tillväxten under 2021 var 49 procent jämfört med målet att växa med minst 10 procent. De senaste tre åren har bolagets genomsnittliga tillväxt (CAGR) varit 39 procent i omsättning och 135 procent för ebita.

"Jag kan konstatera att vår strategi är bärkraftig och ger resultat. Nu fortsätter vår expansiva resa att konsolidera och förädla den nordiska marknaden för grönyteskötsel och landscaping", avslutar Johan Nordström sitt vd-ord.

Green Landscaping, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning935,2647,944,3%
EBITA83,533,3150,8%
EBITA-marginal8,9%5,1%
Rörelseresultat60,919,0220,5%
Rörelsemarginal6,5%2,9%
Resultat före skatt50,427,285,3%
Nettoresultat32,019,266,7%
Resultat per aktie, kronor0,600,4050,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet46,9100,5-53,3%
Utdelning per aktie, kronor00

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]