[ Annons ]

Publicerat 26 mars, 2012

Vi har inte råd med politiker?som tror att våra framgångar klubbas i kommunhuset

Fullt i kalendern med bokade möten under tre dagar. Så såg agendan ut för den kommunala cheftjänsteman som jag satt bredvid på planet ner till den stora fastighetsmässan MIPIM i Cannes häromveckan. För egen del hade jag lite luckor, mest för att få plats med spontana möten. MIPIM har – från att tidigare ha varit […]

Fullt i kalendern med bokade möten under tre dagar. Så såg agendan ut för den kommunala cheftjänsteman som jag satt bredvid på planet ner till den stora fastighetsmässan MIPIM i Cannes häromveckan. För egen del hade jag lite luckor, mest för att få plats med spontana möten. MIPIM har – från att tidigare ha varit en klassisk fastighetsmässa – under senare år utvecklats till att nu vara en av de internationellt sett viktigaste mötesplatserna för regional marknadsföring. Hit kommer politiker, fastighetsägare, konsulter, investerare, förvaltare, media och samhällsbyggare från regioner i hela världen för att visa upp sina utvecklingsplaner. Och det är inga lågt flygande planer man ser på mässan. Men det behövs visioner om regioner och länder ska kunna skapa tillväxt och välfärd.

[ Annons ]

Vikten av att näringsliv, samhällsplanerare och politiker kan mötas för att diskutera framtida utveckling kan inte nog överskattas. Den globala konkurrensen om kapital och kompetens är stenhård. Tyvärr kunde vi i Dagens industri dagarna före MIPIM läsa artiklar som starkt ifrågasatte att just kommunala politiker åkte ner till Cannes. MIPIM-veckan beskrevs närmast som en enda lång champagnefest med risk för vänskapskorruption. Dessvärre kan man väl konstatera att även en del av fastighetsbranschens egna tidningar ibland fokuserat väl mycket på det uteliv som man också kan unna sig. Alltför många bilder på MIPIM-deltagare med glas i hand riskerar att erodera förtroendet för de många seriösa möten som förekommer. Och det vore mycket olyckligt om det skulle leda till att våra folkvalda, av rädsla för en medial granskning, slutade att våga engagera sig för sin regions utveckling. Sverige har inte råd med politiker som tror att våra framgångar klubbas i kommunhuset

Vikten av att näringsliv, samhällsplanerare och politiker kan mötas för att diskutera framtida utveckling kan inte nog överskattas.”

Från Fastighetsägarnas sida var vi tio representanter på plats under MIPIM-veckan och vi var inte minst aktiva, genom respektive region­förening, i samband med de tre storstadsregionernas arrangemang och satsningar. Intressant att notera är hur våra storstadsregioner – i takt med bland annat förbättrad infrastruktur – bildligt talat växer geografiskt sett. Till exempel består Stockholm Business Alliance av ett 50-tal kommuner och både fastighetsägare och politiker i regionen pratar nu om en Stockholmsregion, oavsett om de kommer från Haninge, Arboga, Gävle, Örebro, Nynäshamn eller Stockholm. Samma tendens märks för Malmö och Göteborg.

I kontakterna med våra internationella kollegor var det uppenbart att de är mycket imponerade av hur den svenska ekonomin klarat den finansiella krisen. Trots fortsatta svårigheter att låna pengar är intresset för långsiktiga investeringar stort. En alldeles färsk rapport från fastighetsrådgivarna DTZ visar att transaktionsvolymerna i Sverige, efter en mycket seg start på året, nu tagit fart och till med kan överträffa det första kvartalet 2011, då de uppgick till 19,6 miljarder kronor. Utländska investerare imponeras av att vi har en väl fungerande fastighets- och uthyrningssektor i kombination med stabila statsfinanser, konstaterar DTZ. Detta är förstås viktiga signaler i tider då många undrar vilken väg Europas ekonomi skall ta.

Men MIPIM är inte den enda mötesplatsen där Fastighetsägarna är aktiva. Närmast i tur står de regionala bussiness-arenas, som arrangeras i Malmö och Göteborg. Oerhört stort intresse och dessutom med bra innehåll och stort deltagande. Sedan följer Almedalsveckan i början av juli, där Fastighetsägarna dels arrangerar en rad egna seminarier som tar upp frågor som är vitala för våra medlemmar, dels deltar som talare i andra organisationers arrangemang.  Sedan kommer vi, genom Fastighetsägarna Syd, att vara engagerade under Båstadveckan – också i juli – som är en mötesplats inte minst för näringslivets toppar. Och i september är det dags för ”Sveriges MIPIM” – Business Arena i Stockholm.

Det som dock skiljer ut MIPIM från de övriga arrangemangen är just blandningen av, och mötena mellan, näringsliv och politiker. Kommuntjänstemannens agenda som jag inledde med, talar sitt tydliga språk. Han, i detta fall var det en han, sätter värde på mötesplatsen och ser till att utnyttja den till maximal nytta för kommunens innevånare. Också för oss inom Fastighetsägarna är mötesplatserna avgörande. Därför ser vi till att vara där våra medlemmar är.

För övrigt

…börjar det klarna om kommunal borgensavgift i allmännyttiga bostadsbolag genom en dom i EU-domstolen. ”Många kommuner borde vara oroliga” som Boverket säger i en färsk rapport.
…gav oss Energimyndighetens konferens, Energiutblick, en del ledtrådar om Nära-noll-energi-byggnader, men de personliga mötena var viktigare.
…är FaceTime en bra uppfinning om man vill tala med barnbarn
eller andra nära och kära.

Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]