[ Annons ]

Sju av tio tillfrågade fastighetsföretag uppger att de har outnyttjade vindsutrymmen som skulle kunna omvandlas till bostäder, men dagens regelverk försvårar ombyggnationer. En ny lagändring kan underlätta.
Publicerat 2 januari, 2014

Regler försvårar för bostäder på outnyttjade vindar

Sju av tio tillfrågade fastighetsföretag uppger att de har outnyttjade vindsutrymmen som skulle kunna omvandlas till bostäder, men dagens regelverk försvårar ombyggnationer. En ny lagändring kan underlätta.

Ett aktuellt lagförslag kan göra det möjligt för fler fastighetsföretag att bygga om outnyttjade vindsutrymmen till bostäder. En undersökning från Fastighetsägarna GFR visar att intresset är stort – 88 procent av fastighetsföretagen bedömer att det skulle vara en god investering att skapa fler lägenheter på vinden. Framförallt är det mindre lägenheter, med ett eller två rum, som kan skapas.

[ Annons ]

Drygt 90 procent av de tillfrågade är positiva till att börja bygga om, om förutsättningarna fanns, men tillgänglighetskrav och kommunala särkrav gör det svårt att skapa nya lägenheter på detta sätt idag.

Just nu väntar ett lagförslag om att lätta på tillgänglighetskraven – ett av de hinder som bedöms som allra största av de tillfrågade fastighetsföretagen. Tillsammans med kommunala särkrav, bullerkrav och hissrelaterade kostnader sätter de käppar i hjulet för utvecklingen.

– Lagförslaget är i rätt riktning, men vi uppmanar regeringen till fortsatta reformer på det här området. Vår undersökning visar tydligt att det finns en potential i befintliga fastighter som inte används idag. Det här är en viktig fråga för den fortsatta utvecklingen i vår region, säger David Björnberg, utredare på Fastighetsägarna GFR.

I undersökningen har 369 fastighetsföretag tillfrågats i kommunerna Göteborg, Kungsbacka, Partille, Mölndal, Halmstad, Skövde, Karlstad, Kalmar, Linköping, Norrköping, Borås, och Mjölby.

Boverket uppskattar i en rapport från 2013 att 90 procent av bostadsbristen skulle kunna lösas om befintliga bostäder och lokaler utnyttjades optimalt.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]