Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna.
Publicerat 23 januari, 2023

Regler för fåmansbolag ska förenklas

Fastighetsägarna välkomnar de förenklingar av de så kallade 3:12-reglerna som regeringen nu signalerar.

3:12-reglerna är bestämmelser om hur ägare till fåmansbolag (bolag med få ägare, familjeägda, enmansbolag och liknande) ska beskattas för utdelning och kapitalvinst i bolaget. En kommitté har för närvarande i uppdrag att utreda hur dessa regler kan förenklas. Regeringen avser att inom kort fatta beslut om tilläggsdirektiv.

Kommittén ska även få i uppdrag att föreslå förändrade regler för att ytterligare främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

[ Annons ]

– Den kreativitet och innovationskraft som finns hos Sveriges entreprenörer ska tas till vara på och främjas. Svenska företag ska ha konkurrenskraftiga förutsättningar för att stimulera tillväxt och öka investeringar. Därför avser vi att besluta om ett utökat uppdrag för att förenkla 3:12-reglerna ytterligare och förbättra villkoren för små och medelstora företag, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Ett initiativ som välkomnas av Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige.

– Reglerna är krångliga och debatteras ständigt. Att man vill förenkla dem är välkommet. Direktiven till utredningen har ju inte publicerats ännu men målsättningen ser bra ut, säger Ulrika Hansson.

Ulrika Hansson tycker också att det är positivt att den nya regeringen skickar signaler att man vill förenkla ägarskiften, samt analysera hur bland annat utomståenderegeln kan förändras så att företagen kan växa lättare.

I det uppdrag Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag nu får ingår bland annat att: 

• analysera på vilket sätt 3:12-reglerna, bland annat utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras, särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital.

• analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas.

• lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga.

Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2024.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]