Eric Bergström, vd Fastighets AB Regio och Örebro slott.
Publicerat 2 oktober, 2017

Regio gör rejäl entré i Örebro

Fastighetsbolaget Regio etablerar närvaro i Örebro genom förvärv av inte mindre än nio fastigheter. Strategin är att satsa på kontor och handel.

Fastighets AB Regio har förvärvat nio fastigheter i handelsområdet Boglundsängen norr om centrala Örebro i enlighet med bolagets strategi att investera i kontor och handel i växande regionstäder.

[ Annons ]

Portföljen omfattar cirka 12 000 kvadratmeter handel samt byggrätter om närmare 30 000 kvadratmeter. Säljare är det lokala bolaget W Invest Fastigheter AB som ägs av Johan Willerman. Tillträdet skedde den 29 september 2017. I samband med förvärvet inleder Regio även ett samarbete med W Invest Fastigheter både genom fortsatt utveckling av handelsområdet där W Invest kvartstår som delägare och som möjlig samarbetspart i andra intressanta investeringar.

– Genom den förvärvade portföljen i Örebro träder Regio in på en ny och strategiskt viktig marknad som passar väl in i vårt övriga bestånd. Boglundsängen är ett spännande område som vi tror kommer fortsätta utvecklas starkt inom handel under de närmsta åren. Vi ser fram emot att få driva denna utveckling tillsammans med vår nya lokala part, W Invest Fastigheter och vår etablerade samarbetspart P&E Fastighetspartner, säger Eric Bergström, vd Fastighets AB Regio.

Handelsplatsen Boglundsängen är beläget i direktanslutning till E18/E20 och har under de senaste åren genomgått en kraftig utbyggnad. Området kommer att fortsätta utvecklas de närmsta åren.

P&E Fastighetspartner har uppdraget att hantera fastighetsförvaltning och utveckling i enlighet med Regios etablerade förvaltningsmodell, den så kallade LAMP-modellen (Local Asset Management Partner).

Fastighets AB Regio ägs av Tredje AP-fonden (”AP3”) och förvaltas av Brunswick Real Estate.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]