[ Annons ]

Foto: Kristofer Samuelsson
Publicerat 13 december, 2012

Vill bygga stort

Hon vill se arkitektoniskt intressanta byggnader som står tätt. Och hon är frustrerad över länsstyrelsens hårda tolkningar av riksintresset. Hon vill att fastighetsägarna ska bygga med bättre kvalitet, men hyrorna lägger hon sig inte i. Möt Regina Kevius, (M), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholm.

Det syns att Regina Kevius har gjort det många gånger förr när hon drar den gula västen över höstjackan och trycker ner den röda bygghjälmen på huvudet. Hon ser bekväm ut bland byggnadsställningar, ritningar och grävskopor när vi går runt bland de halvfärdiga byggnaderna i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Trots hennes relativt unga ålder, 31 år, har hon många års erfarenhet i byggbranschen. Men inte lika många som yrkespolitiker.

[ Annons ]

– Nej,  men jag är glad att jag hann arbeta sex år efter min examen, innan jag blev yrkespolitiker. Som ung ledare är det viktigt att fråga mycket och att ha respekt för andras erfarenheter och kunskaper.

Man försöker vara alla till lags och till slut blir det något slags ’huset lagom’ som ingen tycker är kul.”

12 000 nya bostäder och 30 000 arbetsplatser är planerade i området som är en del i arbetet med översiktsplanen, Promenad-staden, för ett tätare och mer sammankopplat Stockholm.

– Det gäller att området här inte får en förortskänsla, utan att det känns som en del av staden. Mycket av Norra Djurgårdsstaden var planerat redan innan jag blev tillsatt men jag tycker att det har blivit väldigt bra, säger Regina och kollar nyfiket in en planlösning till en av de nya hyresrätterna.

Man hör ivrigheten i hennes röst när hon pratar om detaljerna i planlösningen och det märks att det ibland kan vara svårt att släppa detaljerna och hålla sig till helheten. Sedan 2010 sitter Regina Kevius som stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad.  Hon är utbildad civil-ingenjör och har sedan examen 2004 arbetat inom byggbranschen med allt från projektplanering av fastig-hetsbyggnation till planeringschef i Danderyds kommun.

Den vanligaste missuppfattningen om politiker är att de inte brinner för sina sakfrågor tror Regina. – Jag brinner verkligen för att vi ska göra bra bostadsområden!

I Norra Djurgårdsstaden är Regina Kevius nöjd med mixen både arkitektoniskt och av bostäder. Det byggs hyresrätter, bostadsrätter och nästan alla fastigheter har lokaler på bottenplan. Byggnaderna ligger tätt och det finns en mångfald av fasadfärger och byggnader. Men generellt sett tycker Regina Kevius ofta att de ritningar hon får se är tråkiga.

– Det är prefabricerade fyrkantiga lådor. Tyvärr så får vi in väldigt mycket enformiga ritningar. Varför kan inte husen bli vackrare och roligare?, säger Regina och låter uppriktigt uppgiven.

Ja, varför blir de inte det?
– Förr i tiden var det byggherrarna som satte dit sina detaljer. Kommunen kan ju ta ett ansvar och rita kvarteren och hur stadsgrunden ska se ut. Men sen vill vi ju ge byggherrarna frihet att utforma sina egna detaljer. Drömmen vore att vi inte behövde skicka tillbaka detaljplaner och inte behövde styra. Men det är jätte-knepigt – ska vi ha gestaltningsprogram eller inte?

Norra Djurgårdsstaden.

Regina tycker att det är många faktorer som orsakar likriktningen i Stockholm.
– Arkitekternas roll är annorlunda i Sverige. I övriga Europa har arkitekter mycket starkare ställning.  Här handlar det mycket om ekonomi och det beror i sin tur på att vi har en lång planprocess. Det är arga grannar, skönhetsråd och alla möjliga former av remissinstanser.

Regina Kevius säger att processen ofta leder till man snarare skalar bort och minskar än förbättrar.
– Man försöker vara alla till lags och till slut blir det något slags ”huset lagom” som ingen tycker är kul.

Men trots det tycker Regina Kevius inte att man ska minska på medborgarnas inflytande vid planprocessen. Istället vill hon korta tiden för handläggare och myndigheter och se till att länsstyrelsen svarar i tid.
– Vi måste också ta fram ett statistiskt underlag till exempel för hur många i ett område som är för eller emot nyproduktion. Tyvärr är det så nu att de som är negativa får höras mer.

Sedan sitt tillträde som stadsbyggnadsborgarråd har hon gått ut med, för många, kontroversiella åsikter om att både bygga tätare, högre och mer intressanta byggnader i staden.
– I dag skulle hus som Stadshuset eller Dramaten förmodligen inte få byggas. Stockholms innerstad har ett riksintresse som idag tolkas, av bland annat länsstyrelsen, att man får inte göra något för högt eller för stort.

Senast ut handlade diskussionen om City-banans uppgång som länsstyrelsen ansåg skulle bli för dominant i stadsbilden. Regina, som ibland blir frustrerad över länsstyrelsen, menar att man ska kunna kompromissa och inte tolka riksintresset för hårt i alla planer och att det måste få byggas byggnader som sticker ut även i Stock-holm.

Regina Kevius är uppväxt i Huvudsta i Solna utanför Stockholm. Hennes föräldrar kom till Sverige från Ungern två år innan hon föddes. Men den ungerska kulturen var inte så närvarande under hennes uppväxt och vad gäller barndomen i Huvudsta kan hon varken säga bu eller bä.

– Det är ett ganska vanligt bostadsområde. Jag kommer mest ihåg att jag åkte rullskridskor och delade ut tidningar som jag gjort själv och att jag inte gillade att plugga.

Det hörs ett stort engagemang i Regina Kevius röst när hon tycker till om lägenheterna och dess planlösningar i Norra Djurgårdsstaden.

Som tonåring var Regina Kevius aktiv och engagerad. Hon gick som femtonåring med i Moderaternas ungdomsförbund. Men det hade lika gärna kunnat bli något annat.
– Är man en engagerad person så tror jag att man söker sig till den här typen av sammanhang. Jag märkte direkt att jag gillade det eftersom man fick diskutera mycket och fick insikt i hur samhället fungerade. Hade det inte blivit moderaterna hade det nog blivit Röda korset eller kanske Amnesty.

Rollen som stadsbyggnads- och idrottsborgarråd är Reginas första post som heltidspolitiker och hon tycker att skillnaden är stor. Framförallt krävs att man ska ha rejält skinn på näsan. Som nytillträdd offentliggjorde hon beslutet att minska förenings-bidragen med 25 procent. Ett beslut som snabbt ledde till protester och några veckor senare upphävdes det.

– Det var nog den situation som påverkat mig mest men det var lärorikt. Just i det fallet var det ett felaktigt politiskt beslut. Man får försöka skilja på politiska beslut och mig som privatperson. Men ibland är det svårt, säger Regina fundersamt.

Som politiker är Regina Kevius fylld av energi och idéer. Hon kan tycka att politiker ibland är lite för trista. Allt som sägs ska först granskas otaliga gånger och det finns litet utrymme för skämt och mer personlig framtoning. Men Regina tycker att politiker måste få göra lite oväntade saker. Hon skrattar och ser pillemarisk ut när hon fortsätter.
– Som när jag skulle inviga skateboardanläggningen i Rålis. Då övade jag på att åka skateboard i stadshusets korridorer.

Skateboarden som Regina använde för att skejta på invigningen av skateboardparken i Rålambshovsparken.

Istället för att hålla ett torrt tal och klippa band åkte Regina skateboard på invigningsdagen och även om hon inte fick några direkt negativa kommentarer var det många som tyckte att det var konstigt.
– Man är livrädd att bli stämplad som oseriös. Det är verkligen en balansgång mellan att vara en seriös, tydlig och ansvarstagande politiker å ena sidan och å andra sidan vara en personlighet.

Hennes drivkraft är när hon får se de färdiga husen och människorna som flyttar in. I Stockholm krävs det många färdigbyggda hus för bostadsbristen är stor. Till 2030 har moderaterna satt som mål att få fram 100 000 nya bostäder och för att nå det målet krävs det en ökad takt.
– Det gäller att bostadsbyggandet pressas från alla håll. Vi har ett väldigt stort ansvar eftersom vi driver hela planprocessen. Vi måste öka takten, utan att tappa kvaliteten.

Regina Kevius vill inte skylla på branschen men skulle önska att man planerade lite mer inför lågkonjunkturer.
– Jag förstår att byggbranschen måste tänka i konjunkturer. Men jag önskar att de kunde tänka lite mer att i lågkonjunkturer ser vi till att projektera så mycket som möjligt, så att när det blir högkonjunktur så bara bygger vi. Som det är nu så går kommunen in och löser mycket i lågkonjunkturer, som vi till exempel ser nu i konjunkturpaketet Stimulans för Stockholm, en satsning på 20 miljarder över fem år.

–  När byggherrar meddelar staden att de inte avser påbörja sitt bygge inom överskådlig tid, måste exploateringsnämnden överväga att ge markanvisningen till någon annan.

Till fastighetsägare i Stockholm har Regina budskapet att man ska tänka långsiktigt och komma med förslag på förtätning eller kanske att bygga på redan befintliga hus.
– Väldigt många vill till Stockholm och det pressar upp priserna. Det är inte vårt jobb att hålla ner hyrorna utan vi ska se till att det som byggs blir bra. Idag kan man bygga nästan vad som helst för att det finns så stor efterfrågan och du kan ta ut en jäkligt hög hyra för en väldigt dålig lägenhet. Men det enda som jag kan göra som politiker är att se till att det som byggs har bra kvalitet.

Gasverket I Norra Djurgårdsstaden ska bli konsthall. Det gillar Regina Kevius som önskar att Stockholm skulle vara fyllt av mer liv och buller.

Men har Stockholm infrastrukturen för att möta inflyttningen och bostadsbyggandet?
– Jag fick en lista idag på alla infrastrukturprojekt och de närmaste åren är verkligen högsäsong. Men egentligen borde vi ha byggt ut för länge sedan.

Regina Kevius tycker att kommunen och SL borde gå hand i hand vid stadsplaneringen.
– Det ska finnas en buss till varje nytt bostadsområde. Direkt och inte först när alla etapper är färdigbyggda.

För fyra månader sedan fick Regina Kevius barn och nu letar hon och sambon en ny större lägenhet. Fast när vi frågar om de har tittat på de nybyggda lägenheterna i Norra Djurgårdsstaden blir det ett negativt svar och Regina, som idag bor på Kungsholmen, säger beslutsamt att hon vill bo kvar.

__________________________________________

Fakta/ Regina Kevius

Familj: Sambo och fyra månader gamla sonen Herman.
Bor: I bostadsrätt på Kungsholmen.
Ålder: 31 år
Bakgrund: Uppvuxen i Huvudsta i Solna. Utbildade sig till civilingenjör och har arbetat som
planeringschef i Danderyd, projektledare i byggbranschen och sitter sedan 2010 som stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad.

__________________________________________

10 Frågor

Ett hus som inte borde ha byggts: Hotel Continental på Vasagatan i Stockholm.
Vackraste fastigheten jag sett: Operahuset i Sydney
Min bästa egenskap: Analytisk
Min sämsta egenskap: Otålig
Favoritpryl: Kartor, alla sorter
Senast lästa bok: Steve Jobs bok
Senast sedda film: Palmefilmen
Paradrätt: Kött i ugn
Ett land jag gärna reser till: Spanien
Roligaste partikamraten: Joakim Larsson

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]