[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 5 april, 2022

Regeringsförslag ska ge enklare byggprocesser

I en proposition från regeringen föreslås att certifierade byggprojekteringsföretag ska införas i lov- och byggprocessen för att underlätta bostadsbyggandet.

Flera utredningar har de senaste åren lyft fram att ett hinder för standardisering, innovation och effektivitet i bostadsbyggandet är att kommunerna gör olika tolkningar av Boverkets byggregler. Problemet är störst för de byggaktörer vars byggprojekt i hög grad utgörs av en standardiserad process och där projekteringen avses att återanvändas i flera kommuner.

Regeringen föreslår i propositionen ”Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess” att en byggherre ska kunna använda ett certifierat byggprojekteringsföretag vid nybyggnad av bostadshus. Om ett sådant företag används ska byggnadsnämnden inte beakta utformningskraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet, samt de tekniska egenskapskraven inför beslut om bygglov och startbesked.

[ Annons ]

– Med det här förslaget vill regeringen möjliggöra en ökad förutsägbarhet i byggprocessen. I förlängningen kan förslaget leda till att fler bostäder som även hushåll med låga inkomster kan efterfråga byggs, säger bostadsminister Johan Danielsson i en kommentar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]