[ Annons ]

Mehmet Kaplan blir Sveriges nya bostads- och stadsutvecklingsminister. Fastighetsägarna välkomnar fokuset på stadsutveckling och satsning på infrastruktur.
Publicerat 3 oktober, 2014

Regeringsförklaring: 250 000 nya bostäder till 2020

Mehmet Kaplan blir Sveriges nya bostads- och stadsutvecklingsminister. Fastighetsägarna välkomnar fokuset på stadsutveckling och satsning på infrastruktur.

När Stefan Löfvén påbörjade sin regeringsförklaring kom bostadspolitiken tidigt i listan. För att möta bostadsbristen ska en bostadsmiljard tillföras kommunerna, förbättrad kreditgivning och miljonprogram ska moderniseras på ett ekologiskt och hållbart sätt och 250 000 nya bostäder till år 2020. Det är några av de bostadspolitiska mål som Sveriges nya regering satt upp. Även infrastrukturen kom högt upp på tallistan.

[ Annons ]

Vi är en samarbetsregering som kommer att söka breda uppgörelser, avslutade Stefan Löfvén.

I den nya ministerlistan ses Mehmet Kaplan (MP) som bostads- och stadsutvecklingsminister. Bostadsministern flyttas nu från socialdepartementet till näringsdepartementet och ges samtidigt ansvar för stadsutveckling. Något som välkomnas av Fastighetsägarna är att bostäder, hållbar samhällsplanering och infrastruktur integreras.
– Det är bra att regeringen har ambitiösa planer avseende investeringar i vägar och spårbunden trafik, såväl nationellt som regionalt. Tillgången till en modern och väl fungerande infrastruktur främjar investeringar i nya bostäder och lokaler, krymper avstånd på arbetsmarknaden och bidrar till en hållbar regional utveckling i och kring våra största städer, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Även Fastighetsägarna GFR:s näringspolitiska chef ser positivt på den förändringen.
– Fantastiskt roligt att den nya regeringen har tagit till sig det vi har arbetat för så länge, nämligen att staden och dess utveckling måste ses som en helhet och att dess frågor inte kan behandlas i åtskilda stuprör, säger Rudolf Antoni.

Martin Lindvall, näringspolitisk chef för Fastighetsägarna Sverige, kommenterar också valet av bostadsminister.
– Att Miljöpartiet skulle få det överraskade inte så mycket, men Mehmet fanns kanske inte högst på shortlisten. Att stadsutveckling skulle ingå förvånar inte heller, och är väldigt välkommet.

Fastighetsägarna uppmanar den nya regeringen att ta initiativ till en bred översyn av vilka förbättringar som kan genomföras när det gäller hyressättning och åtgärder för ökad rörlighet. Organisationen uppmanar också regeringen att inför utformandet av byggstimulanser noggrant studerar effekterna av tidigare bostadssubventioner. Varken subventioner som driver upp byggkostnader eller politiskt beslutade hyresnivåer leder till en bättre fungerande bostadsmarknad, menar Fastighetsägarnas Reinhold Lennebo.
– Utöver renovering av miljonprogrammets hus talar Löfven uteslutande om produktion av nya bostäder. Eftersom 99 procent av bostäderna redan är byggda hoppas vi att regeringen framöver utformar en bostadspolitik som tar utgångspunkt i ett mer effektivt utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet, säger Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]