Med en kanna i kylskåpet har du alltid tillgång till kallt dricksvatten och slipper spola länge i kranen.
Publicerat 9 maj, 2016

Regeringsbesked: Inga krav på individuell mätning

Efter många turer har regeringen nu satt ner foten. Det blir inga krav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten.

I ett nyligen fattat regeringsbeslut ges Boverket i uppdrag att följa upp och utreda om det finns skäl att införa krav på installation av mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i Sverige.

[ Annons ]

Men det verkligt intressanta beskedet döljer sig en bit in skrivelsen:

”Regeringen gör inte någon annan bedömning än den som Boverket gjort i sina rapporter”

Vilket i klartext betyder att det inte ställs några generella krav individuell mätning då det ej är en kostnadseffektiv åtgärd.

– Det är ett skönt besked, även om det tagit oerhört lång tid, säger Yogesh Kumar miljöchef, Fastighetsägarna Sverige.

Turerna har varit många och inte alltid helt lätta att följa. I juni 2012 kom  EU:s energieffektiviseringsdirektiv som bland annat innehöll krav på individuell mätning av värme och varmvatten om det är tekniskt möjligt och kostnadseffektiv. På näringsdepartementet gjorde man tolkningen att implementeringen av direktivet i Sverige innebar ett tvingande krav för alla.

Detta ledde till starka protester från både flera organisationer, bland annat Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Dåvarande energiministern Anna-Karin Hatt tog till sig budskapet att detta i de flesta fall inte är någon energieffektiv åtgärd. Dåvarande regeringen ändrade sig till att IMDB enbart skulle införas i de fal det är kostnadseffektivt.

Boverket fick uppdraget att utreda och kom i två olika rappporter fram till att det varken är kostnadseffektivt vid nybyggnation eller i det befintliga beståndet.

Den gamla regeringen hann dock aldrig ta något formellt beslut

Efter valet 2014 har det rått osäkerhet huruvida den nya regeringen skulle följa vad Boverket kom fram till i sina utredningar.

Beskedet nu är alltså att så är fallet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]