[ Annons ]

Regeringens utredare föreslår att bolagsskatten ska sänkas till under 20 procent. Riskkapitalbolag och fastighetsbolag kommer att få stå för notan, skriver Dagens Industri.
Publicerat 13 maj, 2014

Regeringens utredare föreslår sänkt bolagsskatt

Regeringens utredare föreslår att bolagsskatten ska sänkas till under 20 procent. Riskkapitalbolag och fastighetsbolag kommer att få stå för notan, skriver Dagens Industri.

Efter den skatteplanering som flera riskkapitalägda industriföretag och stora fastighetsbolag gjorde 2010. Året efter tillsattes en utredning som fick uppdraget att se över företagsbeskattningen. Direktiven var att ”förbättra den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital”. Högt belånade företag kunde utnyttja förmånliga villkor för ränteavdrag, vilket gjorde att de betalade väldigt lite skatt – om någon alls.

[ Annons ]

Företagsskattekommittén kommer att presentera sitt förslag den 16 juni, men huvuddragen i betänkandet redan klart. Nu ska bolagsskatten sänkas till under 20 procent från dagens 22 procent, skriver Dagens Industri.

Den föreslagna skattesänkningen ska finansieras genom en kraftig begränsning av ränteavdragen. Enligt förslaget får ränteavdraget som högst uppgå till 25 procent av rörelsevinsten.
– Förslaget är utformat så att det till och med kan innebära ökade skatteintäkter för staten, säger en källa till DI.

Om förslaget går igenom kommer bolag som finansieras av eget kapital gynnas, på bekostnad av dem som finansieras av lån. I den först nämnda kategorin hamnar bland annat nystartade bolag som finansierade av ägarnas eget kapital.

Högt belånade fastighetsbolag och bolag som ägs av riskkapitalbolag med stora räntekostnader blir förlorarna.
– Många av de här företagen har haft en alldeles för bra skattesituation. Med det här förslaget blir det mer rättvist, säger en annan källa till DI.

Företagskommittén föreslår att de nya skattereglerna ska träda i kraft från och med 2016, men först ska förslaget ut på remiss under hösten för att först därefter behandlas i riksdagen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]