Bostadsminister Peter Eriksson, till vänster, tillsammans med Svensk Ventilations VD Britta Permats och luftkvalitetsexpert Anders Hedström. Foto: Robin Bratt
Publicerat 26 september, 2017

Regeringens tre steg för bättre inomhusmiljö

Idag presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson tre satsningar som ska leda till bättre inomhusmiljö. Satsningen är en del av det utökade budgetanslag som Boverket fått fram till år 2021.

Det råder fortsatt hög efterfrågan på bostäder. Samtidigt ska det som byggs stå i många år och erbjuda säkra och hälsosamma inomhusmiljöer. Boverket ska därför bygga upp ett kompetenscentrum kring sundare hus. Uppdraget blir en viktig pusselbit i det framtida arbetet för att fortsätta bygga hållbara bostäder i Sverige.

[ Annons ]

– Det finns ett behov av att sammanställa, tillgängliggöra och sprida kunskap om hur inomhusmiljön i byggandet påverkas av val av material, byggteknik och utförande, exempelvis hur skador orsakade av fukt och mögel uppkommer och kan förminskas, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Ett företag som välkomnar satsningen är Svensk Ventilation, som tillsammans med Peter Eriksson besökte bostadsrättsföreningen Storuven på Hornsgatan under tisdagen. Det är en av Stockholms mest trafikerade gator med höga partikelhalter i luften. På plats fick han höra om deras lösning med från- och tilluftsventilation med återvinning. En ventilationslösning som i nuläget är relativt ovanlig i flerbostadshus, men Svensk Ventilation hoppas att regeringens nya satsning blir ett steg i rätt riktning.

– Vi är jätteglada för satsningen. Vi måste undvika att upprepa misstagen som gjordes på 70-talet och för att lyckas med det krävs bättre kunskap och rätt material, säger Britta Permats, VD på Svensk Ventilation.

Samtidigt har regeringen uppmärksammat att det begås systematiska byggfel och byggskador under de senaste åren. Därför ska medel även gå till att motverka framtida byggskador och uppdatera och revidera aktuella regelverk.

– Ett förstärkt arbete för att motverka byggskador och byggfel bidrar till ett effektivt byggande med lägre byggkostnader, sparade samhällsresurser och på sikt en ökad konsumenttrygghet, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Slutligen avsätts även medel åt att göra en uppföljning av den rikstäckande analysundersökningen BETSI – Bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö. Undersökningen har använts som underlag i flera utredningar sedan den togs fram 2008. Med de närmsta årens budgettillskott kommer undersökningen uppdateras och aktualiseras.

Boverkets utökade anslag innefattar sammantaget 16 miljoner kronor för 2018 och 28 miljoner kronor årligen mellan åren 2019 till 2021.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]