Foto: Shutterstock
Publicerat 2 februari, 2017

Regeringens planer på kommunalt sopmonopol möter motstånd

Nu flaggar miljöminister Karolina Skog för att ge tillbaks hela ansvaret för sopåtervinningen till kommunerna. Tanken på ett än starkare kommunalt monopol är något som oroar Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell och flera företrädare för fastighetsbranschen.

Återmonopolisering är extremt ovanligt. Därför måste det ses som en tydlig markering mot att förpackningsindustrin inte axlat ansvaret när nu miljöminister Karolina Skog vill lägga hela ansvaret för avfallsinsamlingen på kommunerna.

[ Annons ]

– Logistiken kring producentansvaret är inte tillräckligt bra med dagens parallella system. Detta är problematiskt när finansieringen går till producenterna och där de medborgare som idag har fastighetsnära insamling får betala två gånger. Att 75 procent av det som idag förbränns är möjligt att återvinna nöjer jag mig inte med, säger Karolina Skog.

Idag delar förpackningsindustrin och kommunerna på ansvaret för insamling av hushållens avfall. Kommunerna ansvarar för restavfall, alltså det som hamnar i den vanliga soppåsen. Förpackningsindustrin ansvarar, genom det gemensamma bolaget FTI, för insamling av förpackningar och tidningar.

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, delar visserligen uppfattningen att dagens system för återvinning för konsumenter fungerar dåligt. Men menar att utöka det kommunala monopolet till att innefatta all sophantering är helt fel väg att gå.

­– Även om Vasakronan har en mycket liten andel bostäder i beståndet så är vi fast i det kommunala monopolet. Detta eftersom en del av det avfall som uppstår i kontors- och butiksfastigheter ändå klassas som hushållsavfall. För oss innebär det att vi många gånger har dubbel hämtning av avfall. Inte ens om våra hyresgäster skulle sortera så bra att denna typ av avfall inte uppstår så kan vi välja bort kommunens entreprenör.

Att då helt hamna i det kommunala sopmonopolets makt vill Anna Denell slippa av flera anledningar.

– Vi har nyligen gjort en upphandling för hämtning av allt det andra avfallet. Där kan vi utnyttja stordriftsfördelar och ställa väldigt specifika villkor på entreprenören, säger Anna Denell.

Ett sådant villkor är att entreprenören ska kunna redovisa tydlig statistik över insamlade fraktioner.

– Det är en allt viktigare post i hållbarhetsredovisningen, både för Vasakronan och för våra kunder. Och för att överhuvudtaget kunna sätta mål och jobba effektivt för att minska avfallet så behöver man ha koll på hur mycket det är. Vår erfarenhet att kommunens entreprenörer är väldigt dåliga på att lämna statistik.

Nu är det dock oklart om återkommunaliseringen skulle innefatta även insamling av de förpackningar som är en del av verksamhetsavfallet. Troligen inte. Den utredning som tidigare föreslagit att insamlingen ska överföras från producenterna till kommunerna handlade om hushållens sopor. Där drev dock de borgerliga och Sverigedemokraterna förra året igenom ett tillkännagivande i riksdagen där regeringen uppmanades att inte lägga fram ett sådant förslag.

Men Anna Denell befarar att det miljöministern nu aviserat faktiskt kan röra till det ännu mer.

– Med Karolina Skogs utspel ser jag en risk att vi skulle behöva bygga ut det ”kommunala monopol-soprummet” så att där också finns sortering för de fraktioner som kommunen ska hämta.

Detta då matförpackningen som blir kvar efter den anställdes lunch klassas som hushållsavfall, medan kartongen för kopieringspapper är verksamhetsavfall.

– Det verkar också som att Karolina Skog gjort detta utspel utan att först kontakta några fastighetsorganisationer. Samtal verkar mest har förts med kommuner och möjligen återvinningsindustrin. Det är lite tokigt när fastighetsägaren är en väldigt viktig i den här kedjan. Så jag hoppas verkligen at hon kommer att ta kontakt med viktiga organisationer inom Bygg- och Fastighetssverige innan hon går vidare.

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige konstaterar att frågan vem som ska ansvara för sopinsamling är en komplex, med både för- och nackdelar för fastighetsägare. Han menar att regeringen därför behöver vända på processen och involvera dem som verkligen berörs – fastighetsägare och boende.

– Risken är stor att man åter igen kommer fram till en lösning som utgår från behov hos den som ska samla in avfallet och inte från konsumenten av avfallstjänster. Regeringen börjar i fel ände när den utgår från ansvarsfrågan, säger Rikard Silverfur.

Ännu ett kommunalt monopol ser han som ett hot mot konkurrens och valmöjlighet för boende och näringsliv.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]