[ Annons ]

Statsråd Åsa Lindhagen Jämställdhetsminister med ansvar för diskriminering och segregation. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Publicerat 18 december, 2020

Boendesegration prioriterat i ny handlingsplan

Boende är ett prioriterat område i regeringens arbete mot segregation. Det framgår av den nya handlingsplan ”Ett Sverige som håller ihop” som nu sjösätts.

Regeringen sjösatte under fredagen en storsatsning för att under de kommande åren motverka och bryta den eskalerande segregationen. I Ett Sverige som håller ihop – Regeringens insatser för minskad segregation ska regeringens insatser under de kommande åren redovisas för att motverka och minska den socioekonomiska segregationen i Sverige. Med fokus på landets miljonprogramsområden handlar det om åtminstone en halv miljard kronor som ska fördelas via Delegationen mot segregation (Delmos). Boende är ett prioriterat område.

– Boendesegregation måste kopplas ihop med andra samhällsutmaningar eftersom ojämlika förutsättningar och livsvillkor skapar klyftor mellan människor. Det behövs både fler bostäder och upprustning och energieffektivisering av det befintliga bostadsbeståndet för att bostadsmarknaden ska fungera bättre. Samhällsservicen i områden med socioekonomiska utmaningar behöver också stärkas, säger bostadsminister Per Bolund.

[ Annons ]

Handlingsplanen kommer sedan coronapandemin drabbat redan utsatta grupper i samhället, som riskerar stora ekonomiska och sociala konsekvenser.

Regeringen har prioriterat fem områden: boende, arbetsmarknad, utbildning, demokrati och civilsamhälle samt brottslighet.

Åsa Lindhagen, jämställdhets­minister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, menar att segregation och ökade klyftor riskerar att påverka sammanhållningen i samhället och människors framtidstro. 

– Det är en utveckling som måste brytas. Nu har regeringen beslutat om en handlingsplan mot segregation som innehåller 115 insatser som tillsammans ska motverka segregationen i Sverige, säger hon i ett uttalande.

Regeringens arbete mot segregation handlar både om att motverka strukturella orsaker till segregation och förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]