[ Annons ]

Regeringens mål på 250 000 nya bostäder till och med år 2020 är ambitiöst. Men det räcker inte. Vi måste bygga 436 000 bostäder för att få bort bostadsbristen. Det menar Sabo, som hänvisar till nya siffror från SCB.
Publicerat 23 mars, 2015

Sabo: ”Regeringens bostadsmål är inte tillräckligt”

Regeringens mål på 250 000 nya bostäder till och med år 2020 är ambitiöst. Men det räcker inte. Vi måste bygga 436 000 bostäder för att få bort bostadsbristen. Det menar Sabo, som hänvisar till nya siffror från SCB.

Statistiska Centralbyrån, SCB, har på uppdrag av Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sabo tagit fram statistik som pekar på att regeringens uppsatta nyproduktionsmål om 250 000 bostäder till år 2020 är närmare 200 000 lägenheter mindre än vad som verkligen skulle krävas när hela befolkningstillväxten tas i åtanke. Enligt Sabos statistik är den verkliga siffran närmare 436 000 bostäder.

[ Annons ]

– För att klara en sådan kraftigt ökad byggtakt krävs extraordinära åtgärder. Staten måste gå in med smörjmedel och byggbolag, bostads- och fastighetsbolag, kommuner och länsstyrelser måste ta sitt ansvar, säger Kurt Eliasson, vd för Sabo.

2008-2013 byggdes cirka 150 000 bostäder i Sverige. Sett till befolkningsökningen samma period borde det ha varit 276 000. I det sammanhanget ska man komma ihåg att dåvarande finanskris bidrog till att hålla nere nyproduktionen. Men oavsett orsaker finns ett byggunderskott på 126 000 bostäder som behöver adderas till kommande byggbehov.

För att matcha de kommande sex årens befolkningsökning behöver vi dessutom, förutom de aviserade 250 000 bostäderna, bygga ytterligare 60 000. Enbart det motsvarar en stad i Trollhättans storlek. Sammantaget ger det ett behov av 436 000 nya bostäder till och med år 2020.

– Vi måste öka takten i nyproduktionen. Den som påstår att det befintliga bostadsbeståndet ska kunna bota bostadsbristen lever långt från verkligheten. I det här läget måste staten gå in med ekonomiska smörjmedel för bostadsbyggande, säger Kurt Eliasson.

Han menar att det krävs ett antal åtgärder för att detta ska fungera i praktiken, däribland sänkta byggpriser och att fastighetsföretagen börjar erbjuda bostäder som fler kan ha råd med.

– För att kommunerna ska kunna ta sitt medborgaransvar och bygga bort bostadsbristen måste alla bidra. Varje aktör i varje led – från staten via länsstyrelserna till byggbolagen och bostadsföretagen – måste ta sitt ansvar. Till detta kommer även en översyn av dagens skatter som missgynnar hyresrätten och hämmar nyproduktionen, säger Kurt Eliasson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]