[ Annons ]

Översvämningar kommer att bli vanligare i framtiden. Foto: Shutterstock.
Publicerat 9 februari, 2022

Regeringens experter kräver snabba klimatåtgärder

Utan anpassningsåtgärder kan pågående stadsutveckling hotas och leda till stora kostnader för både samhälle och enskilda fastighetsägare. Det konstaterar Nationella expertrådet för klimatanpassning i sin första rapport till regeringen.

Nationella expertrådet för klimatanpassning tillsattes av regeringen i augusti 2018 med uppgift att utvärdera hur klimatanpassningsarbetet fungerar och vilka ytterligare åtgärder som behövs. När de nu lämnar sin första rapport till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) blir betyget underkänt.

– Klimatanpassningsåtgärder kan inte skjutas på framtiden, vi behöver vidta åtgärder nu för att på allvar skapa ett robust samhälle anpassat till ett klimat i förändring och därigenom undvika stora framtida kostnader, säger Lisbeth Schultze, ordförande i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

[ Annons ]

Regeringens experter pekar på ökade problem med stigande havsnivåer, översvämningar och värmeböljor. De insatser som har gjorts hittills är långt från tillräckliga och expertrådet manar regeringen att skifta från planering till genomförande. Rapport pekar på att både ansvarsfördelning och befintliga styrmedel måste förändras om nödvändiga anpassningsåtgärder ska bli av. 

– Klimatförändringar innebär betydande risker för civil säkerhet. Klimatanpassning är därför en säkerhetsfråga, med bäring på bland annat finansiella system och civilförsvar, säger Carina Keskitalo, vice ordförande i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige, konstaterar att expertrådet bekräftar vad man från organisationen länge påtalat. Att klimatanpassningsarbetet måste intensifieras och prioriteras bekräftas bland annat genom sommarens översvämningar ibland annat  Gävle och Kalmar.

Han menar att förslaget att ge kommuner samordningsansvar för klimatanpassningsåtgärder som berör den byggda miljön, samtidigt som de nationella förväntningarna på kommuner­nas anpassningsarbete tydliggörs, kan bidra till att frågan får högre prioritet i den kommunala budgetprocessen. 

– Det är dock mycket som ska inrymmas i kommunens budget så statlig ekonomisk kompensation behövs. Därför är det bra att expertrådet föreslår att det befintliga bidraget för klimatanpassningsåtgärder breddas och utökas kraftfullt och långsiktigt. Här har vi föreslagit att stödet även ska kunna gå till fastighetsägare vars klimatanpassningsåtgärder bidrar till samhället, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]