[ Annons ]

Inga förändringar av hyreslagstiftningen, ingen moms på hyra och inga skattefria underhållsfonder. Men lägre fastighetsskatt och begränsningar i möjligheten att överklaga byggprojekt, utlovar statssekreterare Ulf Perbo i höstens budget som kommer om två veckor.
Publicerat 5 september, 2012

Regeringen vill ta bort fastighetskatten på lägenheter

Inga förändringar av hyreslagstiftningen, ingen moms på hyra och inga skattefria underhållsfonder. Men lägre fastighetsskatt och begränsningar i möjligheten att överklaga byggprojekt, utlovar statssekreterare Ulf Perbo i höstens budget som kommer om två veckor.

På ett seminarium anordnat av Fastighetsägarna Stockholm om hur fler hyresrätter ska till i Stockholm klargjorde Ulf Perbo från bostadsdepartementet än en gång regeringens grundläggande inställning i frågan. Kategoriskt nej till alla subventioner.

[ Annons ]

– Vi ska satsa skattemedel på att folk får arbete, skolor, vård och social omsorg. När det är gjort kan vi börja ge tillskott till bostäder, sa Ulf Perbo med en viss sarkasm.

Lika tydlig är han om att regeringen under nuvarande mandatperiod inte kommer att ta upp frågan om moms på hyra med EU eller att man vill ändra något i den hyreslag som trädde i kraft 2011.

– Det betyder inte att jag är helt tillfreds med hur hyressättningen fungerar , men det är en lång process att gå från en reglerad till en oreglerad marknad.

I budgeten den 20 september kommer ett förslag om att sänka fastighetskatten för bostadshus.

– Den ska helt bort så småningom, säga Ulf Perbo med tillägget – om det statsfinansiella läget så tillåter.

Ulf Perbo var sin vana trogen att ge en känga till alla kommuner i Stockholm län som inte följer regionens plan (RUFS) och tar sitt ansvar för att täcka upp bristen på cirka 100 000 bostäder.

– När man träffar representanter från kommunerna säger de att visst ska vi bygga, men sedan skiter det i när de kommer hem.

Fast några tvingande straff eller sanktioner till trilskande kommuner vill han inte se.

– Vi jobbar inte så i Sverige. Här förutsätter man att folk gör saker i god vilja.

Anders Ekengren (FP), kommunalråd i Solna, tycker attkritiken både från Perbo och byggbolagen var orättvis.

– Man kan tro att det är vi som styr över marknaden men så är det inte. Det är folks önskemål om var man vill bo, och byggbolagensmarknadsmässiga överväganden som bestämmer var och när det blir bebyggt. Bolagen är försiktiga och vill inte stå med osålda eller outhyrda lägenheter, menar Anders Ekengren.

Men Gunnar Nordfeldt, vd på Byggvesta påpekade att man har byggt i Fagersjö en bit utanför de mer heta områdena i länet och fått allt uthyrt.

– Vi bygger var som helst i Stockholm bara vi får mark. Det stora problemet i Stockholm är att förvaltningarna saknar resurser för att ta fram och behandla ärenden i rask takt. Man borde köpa in dessa tjänster från externa arkitekter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]