[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 29 juni, 2023

Regeringen vill stärka tryggheten i bostadsområden

En utredning ska ta fram åtgärder för att stärka tryggheten i den byggda miljön. Bland annat kan det bli lagkrav på fastighetsägare att vidta trygghetsskapande åtgärder.

Regeringen har tillsatt en statlig utredning med uppdrag att se över hur samverkan mellan kommuner, myndigheter, fastighetsägare och övriga delar av näringslivet kan bli mer effektiv för att öka tryggheten i ett område.

Idag finns det många exempel på frivilliga samarbeten mellan fastighetsägare som bidragit till att öka tryggheten, men regeringen anser inte att det räcker, delvis för att de fastighetsägare som inte medverkar åker snålskjuts på de andras engagemang. Därför vill man genom lagkrav stärka arbetet ytterligare.

[ Annons ]

I en debattartikel i Dagens Industri, signerad Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD), Mikael Eskilandersson, bostadspolitisk talesperson (SD), David Josefsson, bostadspolitisk talesperson (M) och Jakob Olofsgård, bostadspolitisk talesperson (L), menar man att ”det saknas krav i gällande lagstiftning på fastighetsägare att vidta trygghetsskapande åtgärder på sina fastigheter, krav som finns i ett antal andra länder. Därtill finns det en sårbarhet när det gäller att få med relevanta aktörer i samverkan. Lagstiftning kan säkerställa medverkan från alla aktörer som har en avgörande betydelse för att samverkan ska bli framgångsrik.”.

I direktiven står det att utredaren bland annat ska analysera och föreslå de åtgärder som behövs för att uppnå samarbetsformer med gemensamt och obligatoriskt ansvar mellan det offentliga och fastighetsägare. I uppdraget ingår även att föreslå andra insatser som bidrar till ökad trygghet och brottsförebyggande åtgärder i den byggda miljön som ett sätt att lyfta utsatta områden, samt lämna nödvändiga författningsförslag.

Fastighetsägarna tycker att det är bra att regeringen ser att det behövs mer samverkan för att öka tryggheten. Men anser att grundförutsättningen för en framgångsrik samverkan bygger på ett eget frivilligt engagemang för området.

– Det kan aldrig tvingas fram. Det behöver regeringen ha med sig i utredningen, säger Anna Thureson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna.

– Det är däremot bra att regeringen tagit till sig av kritiken från fastighetsbranschen och ger utredaren i direktiv att utreda om platssamverkan bör vara obligatorisk. Detta till skillnad från Tidöavtalets krav på obligatorisk platssamverkan, säger Anna Thureson.  

Den 1 juli 2023 får kommunerna ett nytt lagstadgat ansvar för att arbeta brottsförebyggande och samordna trygghetsarbetet i kommunen.

– Fastighetsägare har unik kunskap om hur ett område ser ut och fungerar och är därför en viktig aktör i trygghetsarbetet. Men det är polisen och kommunerna som har ansvar för att bekämpa och förebygga brott. Det är ett ansvar som aldrig kan läggas över på en privat aktör, säger Anna Thureson

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]