[ Annons ]

Fotomontage: Shutterstock
Publicerat 20 november, 2020

Regeringen vill se renoveringsvåg utan detaljpet

Regeringens inställning till Europeiska unionens renoveringsvåg börjar ta form. Främst trycker man på att kraven inte bör ställas på detaljnivå.

Renoveringsvågen är en del av en större plan, ”den gröna given” som är EU-kommissionens flaggskepp. Målet är att Europa ska bli en helt klimatneutral kontinent.

Innehållet i Renoveringsvågen är till stora delar okänt. Fastighetstidningen har tidigare rapporterat om ett utkast till lagförslag som skulle innebära mycket långtgående krav på fastighetsägare. Enligt dessa handlingar kan kommissionen redan nästa år presentera obligatoriska krav på en lägsta nivå när det gäller energikrav på byggnader. Dessa krav ska enligt kommissionen sedan införas gradvis. 

[ Annons ]

Några detaljer framgår heller inte i den färska faktapromemorian där regeringen redogör sin inställning om förslaget från EU-kommissionen. Där står: ”Regeringen anser att det som främst bör justeras i energilagstiftningen på EU-nivå är målformuleringarna.”

En skrivning som skulle kunna tolkas som att regeringen är emot flera av delarna i Renoveringsvågen och vill justera målformuleringarna.

Alexander Meijer, departementssekreterare på Infrastrukturdepartementet, förklarar att så dock ej är fallet.

– Regeringen anser att det i första hand bör vara målformuleringarna som justeras i energilagstiftningen, snarare än för mycket detaljreglering. Detta så att medlemsstaterna ges större frihet att välja hur målen ska nås och kan anpassas bättre efter varje lands specifika förutsättningar, säger Alexander Meijer.

Han menar att detaljeringsgraden i energilagstiftningen redan är hög och att medlemsstaterna fortfarande arbetar med att genomföra flera av de rättsakter som ändrades genom det så kallade Ren energi-paketet från 2016.

De kommande lagförslag som aviseras i kommissionens meddelande om renoveringsstrategin kommer regeringen att, enligt Alexander Meijer, ta ställning till när de presenteras i detalj.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]