Publicerat 10 februari, 2017

Regeringen vill sätta stopp för svarta kontrakt

Regeringen vill stoppa handeln med svarta hyreskontrakt och tillsätter därför en utredning som ska se över möjliga åtgärder.

Svarthandel med hyreskontrakt har blivit ett allt vanligare problem i Sverige och mycket tyder på att verksamheten har kopplingar till organiserad brottslig­het. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en utredning för att ta fram förslag på skärpta åtgärder mot den olagliga handeln.

[ Annons ]

– Hopplösa bostadsköer, skenande bostadspriser och en stor mängd nyanlända som behöver ett eget boende erbjuder ett gynnsamt klimat för skrupellösa aktörer som ser en möjlighet att sko sig på människors desperation. Det är ingen slump att svarthandeln på hyresmarknaden fångats upp av den organiserade brottligheten i Sverige, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

Han välkomnar regeringens initiativ och ser det som mycket angeläget att stävja svarthandelns utveckling.

– Med det sagt är jag ytterst bekymrad över regeringens ointresse för orsakerna till svarthandeln. I vare sig denna eller andra utredningar ger regeringen utredaren utrymme att analysera varför hyresbostadsmarknaden fungerar så illa. Tvärtom är det som regel uttalat i direktiven att man inte får göra det.

Regeringen har utsett Jan Josefsson, hovrättsråd i Göta hovrätt, till särskild utredare. Hans uppdrag blir att föreslå åtgärder som motverkar olaglig handel med hyresrätter. Han ska dessutom titta närmare på problem kopplade till oskäliga hyror vid uthyrning i andra hand och annat utnyttjande av utsatta bostadssökandes situation.

Utredningen kommer att redovisas senast den 2 november 2017.

Läs mer: ”Fungerande bomarknad botar stora utmaningar”

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]