Foto: Shutterstock.
Publicerat 26 februari, 2018

Regeringen vill minska handläggningstider för bygglov

Var femte kommun har svårt att hålla handläggningstiden för bygglov, enligt en rapport från Boverket. Regeringen föreslår nu därför avgiftsreduktion när tidsfristen för bygglov, förhandsbesked och startbesked överskrids.

Regeringen hoppas att ändringarna i plan- och bygglagen kommer leda till effektivare byggande.

[ Annons ]

– Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta ger även kommunerna vidare incitament att hålla sig inom ramen för gällande tidsfrist, säger bostadsminister Peter Eriksson

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen att ”en reduktion på en femtedel av avgiften för varje påbörjad försenad vecka ska börja gälla den 1 januari 2019.”

Även ansökan om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan ska omfattas av reduktionen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]