[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 2 mars, 2023

Regeringen vill kunna vräka när barn begår brott

En familj ska kunna bli av med sin hyreslägenhet om ett av barnen har begått brott. Regeringen har nu beslutat om tilläggs­direktiv till Utred­ningen om tryggare bostads­områden.

Utred­ningen om tryggare bostads­områden undersöker redan hur det ska kunna bli lättare att säga upp hyres­gäster som har begått brott. Nu har regeringen och Sverigedemokraterna beslutat att utredningen även ska kunna föreslå möjligheten om uppsägning när det är ett barn som har begått brott i närområdet. Till exempel om hyresgästens barn hanterat vapen eller narkotika.

– Familj och föräldrar har en avgörande betydelse för att före­bygga brotts­lighet hos barn och unga. Med dagens beslut tar vi ett viktigt steg för att tydlig­göra föräld­rars ansvar, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

[ Annons ]

Enligt de ursprung­­liga direktiven till Utred­ningen om tryggare bostads­områden är inrikt­ningen att hyres­gästen inte ska ha ett lika långt­gående till­syns­ansvar för sina barn som för andra som bor i lägen­heten, till exempel inne­boende. Genom tilläggs­direktiven som beslutades idag tas denna begräns­ning bort, så att utred­ningen kan föreslå utökade möjlig­heter till upp­sägning även i dessa fall.

Men det framhålls sam­tidigt att reglerna om hyres­gästens till­syns­ansvar måste utformas på ett propor­tionerligt sätt. Utred­ningen ska därför ta hänsyn till intres­set hos hyres­gästen och barn som bor tillsam­mans med hyres­gästen av att få behålla sin bostad. Även övriga boendes intresse av en trygg och säker boende- och närmiljö ska vägas in.

Tiden för upp­draget ändras inte utan det ska fortfarande redovisas den 1 september 2023.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]