Nacka tingsrätt. Foto: Carl Johan Erikson
Publicerat 12 mars, 2019

Regeringen vill ha mer effektiva hyresnämnder

Hyres- och arrendenämnderna ska vara kvar som idag – men en ny proposition från regeringen föreslår att de ska moderniseras, bland annat med ny teknik. Det för att öka effektiviteten.

I en proposition gör regeringen bedömningen att organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister inte bör förändras, utan att hyres och arrendenämnderna ska finnas kvar som idag, De ska även fortsättningsvis vara förvaltningsmyndigheter och bland annat medla i och pröva hyres- och arrendetvister.

[ Annons ]

Men man föreslår att det ska införas nya och mer moderna regler som förbättrar prövningen av hyres- och arrendetvister. Förhoppningen är det ska effektivisera arbetet på hyresnämnderna.

I propositionen föreslås bland annat:

• Modern teknik ska utnyttjas på ett bättre sätt genom att förhör i nämnderna som huvudregel dokumenteras genom en ljud- och bildupptagning,

• Möjligheterna att överklaga nämndernas beslut utökas.

• Reglerna om nämndernas sammansättning blir mer flexibla genom att ordföranden ges möjlighet att pröva fler frågor ensam.

• Det införs en möjlighet att delegera fler uppgifter till en anställd i hyresnämnden som har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]