Publicerat 4 april, 2019

Regeringen vill ha hårdare straff för svarthandel med hyreskontrakt

I dag beslutar regeringen att lägga fram ett lagförslag för riksdagen om hårdare tag mot svarthandel med hyreskontrakt. Det kan i framtiden leda till två års fängelse och både säljare och köpare riskerar att åka dit.

Regeringen har länge velat införa hårdare tag mot svarthandeln med hyreskontrakt.

[ Annons ]

– Handeln med hyreskontrakt undergräver de grundläggande spelreglerna på hyresbostadsmarknaden och drabbar de som står utan bostad. Därför presenterar vi nu kraftfulla åtgärder mot svarthandeln, sa dåvarande biträdande justitieminister Heléne Fritzon när regeringen la fram sin lagrådsremiss strax före valet ifjol.

Lagrådet hade vissa betänkligheter och menade i sitt utlåtande att det var ”tveksamt om de krav som bör ställas för att kriminalisera ett tidigare straffritt handlande är uppfyllda i detta fall”. Trots detta väljer regeringen nu att gå vidare med förslaget, som enligt Ekot bland annat innebär att den som köper ett hyreskontrakt ska kunna dömas till böter eller fängelse i två år. Dessutom ska köparen med omedelbar verkan kunna bli av med lägenheten. Även straffen för den som säljer ett hyreskontrakt ska skärpas. I förslaget finns också skärpa reglerna för byten.

– Vi vet ju att det pågår en sådan här försäljning på en del håll, eller handel med kontrakt, som man egentligen inte har rätt att göra. Genom att kriminalisera det, så kan vi också döma dem som är bakom den här verksamheten, säger Morgan Johansson till Ekot.

Förslaget förväntas klubbas på dagens regeringssammanträde och ska sedan behandlas av riksdagen. Eftersom ny lagstiftning om svarthandel med hyresrätter återfinns som en punkt i Januariöverenskommelsen mellan regeringen och Liberalerna och Centerpartiet förväntas riksdagen ge sitt stöd.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]