[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 28 februari, 2022

Regeringen vill ha hållbarare vattentjänster

Det ska bli bättre förutsättningar för hållbara vatten- och avloppslösningar och en ökad insyn vid den kommunala planeringen av vattentjänster. Det framgår av en ny lagrådsremiss.

I sitt lagförslag, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2023, vill regeringen att kommunernas bedömningar av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. Därtill ska allmänheten lättare både kunna delta och påverka hur kommunen tar hänsyn till behovet av vattentjänster, vilket ska underlätta för bostadsbyggande på landsbygden.

– Fastighetsägarna välkomnar att kommuner ska ta fram vattentjänstplaner som ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses och att kommunerna måste samråda med fastighetsägare, säger Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet hos Fastighetsägarna.

[ Annons ]

En analys av hur kommunens va-anläggningar ska skötas efter översvämningar orsakade av stora regnmängder ska också finnas med, enligt remissen.

– Vi ser särskilt positivt på att vattentjänstplanerna ska innehålla en bedömning av hur de allmänna va-anläggningarna ska hanteras vid ökad belastning på grund av skyfall. Vi har alla färskt på näthinnan hur flera allmänna va-anläggningar inte längre förmår hantera skyfall, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]