[ Annons ]

Publicerat 31 augusti, 2018

Regeringen vill ha fängelsestraff vid köp av hyreskontrakt

Fängelsestraff om man köper eller förmedlar ett svart hyreskontrakt. Regeringen lägger idag tuffa lagförslag för att komma tillrätta med svarthandeln av lägenheter.

Frågan om olaglig handel med hyreskontrakt har aktualiserats allt mer, inte minst i storstäderna, där det på grund av bostadsbrist sker allt fler transaktioner som är grå eller helt svarta. Handel med kontrakt omsätter betydande belopp, sker med hjälp av avancerade upplägg och har även kopplingar till organiserad brottslighet.

[ Annons ]

I den lagrådsremiss som regeringen presenterar idag finns föreslås bland annat att man ska kunna förlora sitt kontrakt om man hyr ut sin hyresrätt med för hög hyra och att det ska vara brottsligt att köpa ett hyreskontrakt.

– Handeln med hyreskontrakt undergräver de grundläggande spelreglerna på hyresbostadsmarknaden och drabbar de som står utan bostad, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon

För att motverka missbruket och för att få en bättre fungerande marknad föreslår regeringen bland annat att

  • bytesrätten inskränks för att försvåra att hyreskontrakt överlåts mot otillåten ersättning, till exempel ska hyresgästerna ha bott i sina lägenheter i minst ett år före bytet,
  • en hyresgäst som köpt sitt hyreskontrakt ska kunna bli av med lägenheten med omedelbar verkan,
  • straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning skärps, för brott av normalgraden från böter eller fängelse i högst sex månader till fängelse i högst två år och för grova fall från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år,
  • det ska vara brottsligt att köpa ett hyreskontrakt – brott av normalgraden ska kunna ge böter eller fängelse upp till två år och grova fall ska kunna ge mellan sex månaders och fyra års fängelse, medan ringa fall inte ska bestraffas,
  • en förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand och tar ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler och andra nyttigheter ska kunna förlora sitt kontrakt och
  • det ska vara brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som inte är skälig.

Fastighetsägarna Sverige står bakom utredningens förslag.

– Förhoppningsvis kan förslagen leda till att fler förstahandskontrakt kan förmedlas till personer som står i bostadskö, och därigenom bidra till en rättvisare och tryggare hyresmarknad, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, och fortsätter.

– Men för att förslagen ska bli effektiva krävs att beviskraven inte blir orimligt betungande för hyresvärdarna samt att polisen och andra myndigheter får tillräckliga resurser att utreda och lagföra brottsligheten på hyresbostadsmarknaden, tillägger Reinhold Lennebo

I lagrådsremissen föreslås även att fler utrymmen som byggs om till bostäder ska kunna få presumtionshyra, det vill säga en kollektivt framförhandlad hyra som anses skälig under 15 år.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019 om det blir en riksdagsmajoritet som ställer sig bakom lagändringarna.

Regeringen har i dag även beslutat om att ge Boverket i uppdrag att ta fram ett förslag på hur informationen kring privatbostadsuthyrning och uthyrning av hyresbostäder i andra hand kan utvecklas. Syftet är främst att enskilda ska kunna få tydlig och lättillgänglig information om vad som gäller.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]