[ Annons ]

Regeringen med näringsminister Annie Lööf (c) i spetsen annonserar nu enklare regler för företagare. I förslaget ingår bland annat förändrade och förenklade regler om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler.
Publicerat 2 september, 2013

Regeringen vill göra det enklare att hyra ut lokaler

Regeringen med näringsminister Annie Lööf (c) i spetsen annonserar nu enklare regler för företagare. I förslaget ingår bland annat förändrade och förenklade regler om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler.

Det ska bli enklare att hyra ut lokaler till någon som bedriver momspliktig verksamhet. Det är ett av budskapen till landets företagare när regeringen nu satsar 844 miljoner kronor på att förenkla reglerna. De förändrade reglerna om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler syftar bland annat till att minska den administrativa bördan, genom att ansökan, anmälan och beslut av Skatteverket slopas vid uthyrning av lokaler för den som bedriver momspliktig verksamhet. Istället behöver de berörda företagen bara ange utgående moms i fakturan för lokaluthyrningen.

[ Annons ]

– Fastighetsägarna välkomnar de nya reglerna och är glada över att regeringen tagit till sig av vårt förslag, som innebär en avsevärd förenkling och minskad regelbörda för både stora och små fastighetsföretag.  Men vi ser förstås gärna att man går vidare och föreslår ytterligare förenklingar i systemet i enlighet med vad vi föreslagit, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]