[ Annons ]

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning underlätta byggandet i Sverige. Utredaren ska bland annat kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler.
Publicerat 8 november, 2011

Regeringen vill göra det enklare att bygga

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning underlätta byggandet i Sverige. Utredaren ska bland annat kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler.

[ Annons ]

Utredaren ska också analysera vilka effekter tillämpningen av de tekniska egenskapskraven samt kommunernas särkrav har på bland annat byggkostnaderna och det långsiktiga arbetet med hållbar samhällsutveckling.

– För att öka byggandet i Sverige måste vi göra det enklare att bygga. De tekniska krav som kommunerna ställer idag skiljer sig åt mellan kommunerna. Jag har fått många indikationer på att det fördyrar och försvårar för byggindustrin att bygga effektivt. Det som fungerar bra i en kommun tillåts inte i en annan. Måste man anpassa varje hus i Sverige utifrån varje kommuns speciella önskemål så kostar det därefter, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Utredaren ska också utreda förutsättningarna för att dela upp byggherreansvaret vid bostadsbyggande på olika aktörer i byggprocessen.

– Idag är det byggherren som i alla situationer är ansvarig för eventuella fel som begås vid bygget. Ofta är dock byggherren en småhuskonsument och i sådana situationer kan det vara mer lämpligt att till exempel näringsidkaren, entreprenören, är den som får stå till svars, säger Stefan Attefall.

Utredare blir Björn Hedlund. Han är idag tekniskt råd vid Mark- och miljödomstolen i Nacka. Utredningen ska lämna sitt betänkande till regeringen senast den 3 november 2012.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]