Regeringen har beslutat att ta krafttag mot skatteplanering. Under torsdagseftermiddagen överlämnade finansminister Magdalena Andersson en skrivelse till riksdagen där man förbjuder så kallade "kattrumpor". Reglerna riskerar att försvåra vid generationsskiften, menar Fastighetsägarnas skattejurist.
Publicerat 28 oktober, 2016

Regeringen vill förbjuda ”kattrumpor”

Regeringen har beslutat att ta krafttag mot skatteplanering. Under torsdagseftermiddagen överlämnade finansminister Magdalena Andersson en skrivelse till riksdagen där man förbjuder så kallade "kattrumpor". Reglerna riskerar att försvåra vid generationsskiften, menar Fastighetsägarnas skattejurist.

En så kallad ”kattrumpa” innebär att man vid försäljningar av fastigheter kan undvika reavinstskatt genom att ett bolag skapas som man sedan säljer fastigheten till för ett undervärderat pris. Hittills har så kallade ”kattrumpor” varit lagligt eftersom det räknats som en gåva.

[ Annons ]

Regeringen beräknar att den typen av skatteplanering tidigare har kostat staten en halv miljard kronor i uteblivna skatteintäkter varje år.

Förslaget ska nu ut på remiss, men reglerna kommer att börja tillämpas redan nu. Att det går så kort tid (i det här fallet bara några timmar) mellan det att ett förslag presenteras och genomförs är ovanligt.

– Det är första gången jag lägger en sådan skrivelse sedan jag blev finansminister, säger Magdalena Andersson till Expressen.

Enligt Magdalena Andersson ska reglerna börja gälla omedelbart för att undvika att väldigt många passerar innan reglerna skärpts.

Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, befarar att de nya reglerna kan komma att slå hårt vid generationsskiften i fastighetsbolag. I förlängningen skulle regelförändringen då innebära ett ökat antal ombildningar till bostadsrätter.

– Så kallade kattrumpor har i de flesta fall använts som en del i ett generationsskifte där det av olika skäl kan vara det mest lämpliga sättet att lösa ett sådant. Att det varit förenligt med gällande lagstiftning och praxis bekräftades så sent som hösten 2015 i ett antal domar från Högsta Förvaltningsdomstolen. Det är därför inte så förvånande att regeringen nu lägger ett förslag som begränsar möjligheterna att göra kattrummor, säger Ulla Werkell.

– Det är dock förvånande att man gör det genom en stopplagstiftning, detta samtidigt som en statlig utredning ser över bland annat denna fråga. Det är också beklagligt att regeringen väljer att inte skilja på överlåtelser till bolag där givaren själv är delägare och bolag som helt ägs av andra, till exempel givarens barn.

Enligt Ulla Werkell riskerar de nya reglerna att resultera i en minskning av antalet hyresrätter och ökat antal ombildningar till bostadsrätter. Detta eftersom det i vissa fall kommer vara mer ekonomiskt fördelaktigt att ombilda.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]