Anna Johansson och Isabella Lövin på dagens presskonferens.
Publicerat 6 oktober, 2016

Regeringen vill bygga höghastighetståg

Regeringen storsatsar på höghastighetståg. Det blev klart när infrastrukturpropositionen idag presenterades.

Höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö är framtiden. Det sa Infrastrukturminister Anna Johansson och klimatminister Isabella Lövin när de idag presenterade sina planer för Sveriges framtida infrastruktur.

[ Annons ]

– Utbyggnaden kommer att ske stegvis i den takt som ekonomin tillåter, och möta behoven där de är som störst först, säger Anna Johansson.

Enligt ministrarna ryms satsningen inom nuvarande ekonomiska ramar. Alltså inga tillkommande skatter för att finansiera järnvägsbygget.

Ett löfte som gör Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, något brydd,

– Samtidigt har regeringen nyligen tillsatt en utredning om medfinansiering av infrastruktur, där höjningar av fastighetsskatten pekas ut som en möjlig finansieringskälla. Det förefaller inkonsekvent, säger Reinhold Lennebo.

Exakt vilken sträckning det blir får Trafikverket i uppdrag att utreda vidare.

Isabella Lövin motiverar satsningen med att det råder stor kapacitetsbrist på spåren i Södra Sverige. Behovet att samordna infrastruktursatsningar med bostadsbyggande betonades.

– Det är viktigt att knyta ihop våra tre storstäder med modern infrastruktur, säger Isabella Lövin.

På Fastighetsägarna Sverige välkomnas satsningarna.

– Men det är viktigt att utbyggnaden inte sker på bekostnad av satsningar på regional infrastruktur, som exempelvis fyra järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala, för att stärka regionala arbets-, bostads- och fastighetsmarknader. Vi har hela tiden lyft fram det positiva i att sammankoppla infrastruktur och bostadsbyggande. Samtidigt får regeringen inte göra misstaget att glömma bort allt annat som bidrar till hållbara och levande städer så som, kultur, handel, skolor och social omsorg, säger Reinhold Lennebo.

I övrigt vill regeringen förlänga stadsmiljöavtalen för hållbara transporter i städerna. Regeringen kommer även att höja anslagen för järnvägsunderhåll med 47 procent.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]