[ Annons ]

Publicerat 15 mars, 2018

Regeringen vill att det byggs på höjden

Från den 1 maj vill bostadsminister Peter Eriksson att investeringsstöden ökas på något. I Stockholm kan en byggare få 7 100 kronor per kvadratmeter boarea. Dessutom ges stöd till de som bygger på en våning på befintliga hus.

Det var hösten 2016 som regeringen införde investeringsstödet till nya hyresbostäder och bostäder för studerande. Sedan dess har det enligt regeringen beviljats till mer än 10 000 nya bostäder. Samtliga med hyror som är lägre än i andra nyproducerade bostäder. Men byggandet är under prognosen som regeringen satte upp när stödet lanserades, då var målet 15 000 nya hyreslägenheter per år. Enligt en granskning som SVT gjort har regeringen avsatt 11,3 miljarder under fyra år i investeringsstöd, men efter två år har man bara använt 2,6 miljarder.

[ Annons ]

Minst intresse har det varit att bygga där efterfrågan är stor, som i Stockholms län där bara 700 lägenheter beviljats stöd fram till den 1 februari.

– Jag tror att vi med de här förändringarna kommer få ännu fler som är intresserade av att bygga hyresbostäder, inte minst i storstadsområdena. Vi får fler hyresbostäder med rimliga hyror. Det betyder också att människor med mindre plånböcker får större möjligheter att få en bostad. Vi får därmed en bostadspolitik som är ännu mer inriktad på behoven, säger bostadsminister Peter Eriksson i en kommentar till de höjningar som nu föreslås.

Han hoppas även att en påbyggnadsbonus ska ge positiva resultat vid de tillfällen då förtätning med ny bebyggelse inte kan genomföras, exempelvis vid brist på mark.

– Det är bra att regeringen vill underlätta att det byggs fler bostäder med rimlig hyra och investeringsstödet är ett sätt att åstadkomma detta. På sikt behövs dock en skattereform där man gör något åt den skattemässiga skillnaden mellan upplåtelseformerna, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen i en kommentar.

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige anser att tankarna om att öka tillgängligheten med hissar är bra. Andelen äldre som bor i hus som saknar hiss ökar.

– Om det kan leda till ökad tillgänglighetsanpassning är det positivt, men då är väl ett tydligt riktat hissbidrag en bättre lösning, säger Martin Lindvall.

För övrigt är han liksom Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier tveksam till om bidraget de facto lett till att fler bostäder byggs. Många i branschen menar att dessa lägenheter skulle ha byggts även utan investeringsstöd.  Martin Lindvall ställer sig också frågande till om regeringens mål med att stödet ska ge bättre social blandning uppfyllts.

– Jag vill gärna se belägg för det.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]