Foto: Wikimedia.
Publicerat 18 september, 2017

Regeringen vill att Attefallshusen ska bli större

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att göra bygglovsbefriade byggnader mer flexibla för uthyrning. Bland annat ser man över om Attefallshusens tillåtna storlek ska utökas till 30 kvadratmeter.

Det var i mars 2017 som Boverket fick i uppdrag att utreda vilka byggnader som skulle undantas krav på bygglov, samt att se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen.

[ Annons ]

Nu har regeringen beslutat att förlänga Boverkets uppdrag och låta myndigheten undersöka förutsättningarna för att göra fördelningen och storleken av bygglovsbefriade byggnader på en villatomt mer flexibel.

– Det finns stora möjligheter att förtäta städernas villaområden genom att göra så kallade Attefallshus enklare att bygga och hyra ut till exempelvis unga vuxna och studenter. Attefallshusen har uppfattats som för små för att kunna fungera som en bra bostad. Det vill regeringen ändra på, säger bostadsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande från regeringen.

Den totala arean för byggnaderna ska även fortsättningsvis vara 40 kvadratmeter, men fördelningen mellan byggnaderna föreslås bli mer flexibel så att ett Attefallshus ska kunna bli 30 kvadratmeter.

Förhoppningen är att det därmed ska bli mer attraktivt att användas som en riktig bostad.

Regeringen avser att bevilja Boverket 500 000 kronor för det utökade uppdraget som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2018.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]