[ Annons ]

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och finansminister Elisabeth Svantesson. Foto: David Grossman.
Publicerat 22 juni, 2023

Regeringen: Utredning av presumtionshyran ska öka byggandet 

Regeringen tillsätter en utredning för att bland annat se över presumtionshyran. Syftet är att stimulera ökat byggande och underlätta bostadsmarknaden. Men effekterna kommer att dröja för länge, menar branschen. 

Bostadspolitiken var frånvarande i regeringsförklaringen i oktober förra året. Men sedan dess har Ukrainakriget, högre räntor och inflation gröpt ur en stor del av de satsningar som fastighetsbranschen planerar framåt. 

Signalen från regeringen och bostadsministern har länge varit att ligga lågt och mer generellt tala om att stödja egnahem och att förenkla bygglovsprocessen. Men när finansminister Elisabeth Svantesson och bostadsminister Andreas Carlson samlar till presskonferens för att presentera åtgärder för ökat byggande är tongångarna skarpa och allvarliga.

[ Annons ]

– Vi står inför en ekonomisk vinter, och minskade bostadsinvesteringar tynger tillväxten Boprisfall leder till en inbromsning som är bekymmersam. Nu finns tillfälle att göra reformer och få igång bostadsinvesteringar igen, sade Elisabeth Svantesson.

Under det rundabordssamtal som bostadsministern hade med branschen för tio dagar sedan lyftes en mängd förslag för att underlätta byggandet av bostäder. En åtgärd som bevisligen tag fäste hos Andreas Carlson är att se över reglerna för presumtionshyran vid nyproduktion. Fastighetsägare har efter några domar i hyresnämnder insett att presumtionshyror inte kan följa prisutvecklingen som andra hyror gör. Med en dom i Svea hovrätt förra sommaren sattes gränsen till att hyran maximalt får höjas med 50 procent av den årliga höjningen för övrigt bestånd. 

Nu får utredaren, hovrättsrådet Thomas Edling, uppdrag att se över om det går att ändra i regelverket. Ett delbetänkande ska lämnas senast 2 september och slutlig redovisning 3 mars 2025.

Är då beskedet om denna utredning något som kommer att få igång byggandet?

– Vi tror att bara beskedet är en viktig signal även på kort sikt till de byggbolag som idag funderar över om man ska våga sätta spaden i marken eller inte. Riktningen att vi tillsätter en utredning kan ha effekt redan nu, säger Andreas Carlson till Fastighetstidningen. 

Han säger att ett byggbolag uppskattat att frågetecken kring presumtionshyran står för en 1/3 del av osäkerheten när de planerar nya hyreshusprojekt. 

Det branschen mest efterlyst är helt fri hyra vid nyproduktion och det står även KD bakom. Hur ser du på det?

– Jag står bakom regeringens linje och denna fråga är inget vi bereder i regeringskansliet, säger Andreas Carlson. 

I utredningen ska man även se över hur privatuthyrningen ska underlättas, med höjt tak för skattefri inkomst från dagens 40 000 till 50 000 kronor. Och möjligheten för villaägare att hyra ut till fler personer samtidigt. 

– Man kan ha ett attefallshus och källare i villan som passar att hyra ut, idag är det inte möjligt om man inte har näringsverksamhet. Vi vill även se över reglerna för uthyrning av bostadslägenheter. 

Tydligt är att förslagen som regeringen nu lyfter är tämligen lågt hängande frukt som dessutom inte är en kostnad i framtida budgetar. Andra förslag som lyfts, till exempel statlig garanti för startlån, är fortfarande något som bereds trots att en utredning ligger klar. 

– Det finns även andra förslag som vi tittar på i Regeringskansliet för att sänka trösklarna för förstagångsköpare. Vi är i ett tufft läge, vi ser det bekymret och arbetar hårt i regering och kommer att återkomma med fler steg, säger Andreas Carlson.

För att få bättre samordning mellan departementen i bygg- och bostadsfrågor har en statssekreterargrupp bildats mellan olika ministärer i regeringen. Frågan om presumtionshyror är en fråga för justitiedepartementet. 

Kent Persson, samhällspolitisk chef på Heimstaden uppskattar att regeringen vill återställa presumtionshyressystemet 

– Men det effektivaste sättet är att införa fri hyressättning för nyproduktionen av hyresrätter. Det skapar förutsägbarhet för både fastighetsägare och hyresgäster. Dessutom finns det redan en färdig utredning för det, vilket innebär att regeringen skulle snabbt kunna få på plats. 

Han är orolig för att regeringens utredning tar för lång tid. 

– Utredningen ska vara klar i september 2024, vilket innebär att förändringar av systemet sannolikt kan komma på plats tidigast under 2025. Det innebär att vi har minst två förlorade år framför oss där byggandet av nya hyresrätter kommer vara mycket lågt. 

Även Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna är positiv till utredningen.

– Hovrättsdomen om presumtionshyror lägger ett effektiv stopp för byggandet av nya hyresrätter när projekten inte längre går att räkna hem. Det är därför bra att regeringen lyssnat på fastighetsbranschen och tillsätter en utredning som ska se över systemet. 

– Byggkrisen är nu så allvarlig att det inte går att vänta över ett år på att reglerna för presumtionshyror ses över. Regeländringarna borde vara på plats redan under början av nästa år för att få effekt på byggandet. Snabbutredningarna på tre månader har gjorts tidigare och borde gå att göra även här, säger Anders Holmestig. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]