Foto: Shutterstock.
Publicerat 2 november, 2017

Regeringen utreder hyresgästens ställning vid brand

Regeringen har tillsatt en utredare som ska se över hyresgästens ställning när en lägenhet förstörs. Syftet är att stärka det bostadssociala skyddet.

Ett hyresavtal kan idag upphöra om en lägenhet skulle bli förstörd vid till exempel en brand. Enligt regeringen innebär det att hyresgästens ställning blir utsatt då man som hyresgäst är beroende av hur hyresvärden agerar efter att lägenheten har förstörts.

[ Annons ]

Därför ger regeringskansliet en utredare i uppdrag att se över hyresgästens ställning när en lägenhet förstörs. Det före detta justitierådet Bertil Bengtsson har utsetts till utredare.

Bengtssons uppdrag blir att överväga de regelförändringar som kan behövas för att hyresgästen ska ha ett starkt bostadssocialt skydd när en lägenhet förstörs.

– Hyresgäster ska kunna lita på att lagen tar hänsyn till deras intressen även när deras bostadslägenhet förstörs. Det är en naturlig del i regeringens prioritering att hyreslägenheter ska vara trygga och bra boenden, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Enligt Fastighetsägarna Sveriges chefsjurist, Marie Öhrström, är frågan om återflyttningsrätt komplicerad. Flera aspekter bör därför tas med i beräkningen innan några ändringar i hyreslagen kan genomföras.

– Om en brand inträffar är det vanliga att hyresvärden erbjuder hyresgästen en återflyttningsmöjlighet om inte hyresgästen själv varit vållande till branden. Hyresvärden måste naturligtvis värna boendetryggheten för samtliga hyresgäster, säger Marie Öhrström och fortsätter:

– Men frågan om en lagstadgad återflyttningsrätt för hyresgäster är mer komplicerad än så. Vid en brand är det fastighetsägaren som avgör om eller hur byggnaden ska återuppföras. Det följer av äganderätten. Vad gäller då om en fastighetsägare bygger ett nytt hus med färre eller fler lägenheter än tidigare? Eller om en bostadsrättsförening väljer att bygga nya bostäder som bostadsrätter istället för hyresrätter? Det är nödvändigt med svar på dessa frågor innan man ändrar bestämmelserna i hyreslagen, säger Marie Öhrström.

Utredaren ska även titta på möjligheten att upprätta handlingar elektroniskt vid förhandlingar enligt hyresförhandlingslagen; något som har efterfrågats av hyresmarknadens parter för att effektivisera förhandlingsarbetet och öka transparensen.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2018.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]