Med syfte att få till stånd en ny politik för långsiktig energiförsörjning har regeringen tillsatt en energikommission. Fokus ligger på el, men Fastighetsägarna hoppas att även fjärrvärmens framtid tas med i diskussionerna.
Publicerat 9 mars, 2015

Regeringen tillsätter energikommission

Med syfte att få till stånd en ny politik för långsiktig energiförsörjning har regeringen tillsatt en energikommission. Fokus ligger på el, men Fastighetsägarna hoppas att även fjärrvärmens framtid tas med i diskussionerna.

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommission som ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050. Energiminister Ibrahim Baylan kommer att leda Energikommissionens arbete.

[ Annons ]

Energikommissionen ska se över det framtida behovet av energi och identifiera vilka utmaningar och möjligheter som finns för den framtida energiförsörjningen. Kommissonen ska därför ha ett särskilt fokus på el, eftersom behovet av elförsörjning är en viktig fråga för Sveriges utveckling och konkurrenskraft. Kommissionen ska lämna ett underlag till en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på tiden år 2025 och framåt.

I kommissionens arbete ingår bland annat att ta fram scenarier för energiförsörjningen fram till år 2050 och analysera konsekvenserna av dessa olika scenarion. Men kommissionens slutmål är att initiera en förhandlingsfas kring en energipolitisk överenskommelse över blockgränserna.

Kommissionen kommer bestå av riksdagsledamöter från alla partier utifrån mandatfördelningen. Energiministern kommer att bjuda in samtliga riksdagspartier att nominera kandidater till kommissionen.

Fastighetsägarna välkomnar kommissionen.

– Det är viktigt med en långsiktigt hållbar och stabil syn på energifrågan i Sverige. För fastighetsägare är utveckling på energimarknaderna viktiga av flera skäl, kostnader, miljönytta och långsiktig stabilitet är några frågor som jag hoppas att kommissionen hanterar, säger Per Forsling, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm, och avslutar;

– Jag hoppas att Kommissionen inte bara hanterar el och kärnkraft utan även kan diskutera exempelvis fjärrvärmens framtid.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]