Åtgärder krävs för att undvika översvämning i Karlstad. Foto: Karlstads kommun
Publicerat 3 september, 2018

Regeringen stöttar klimatanpassning

Det skreddrabbade området kring Göta älv är det första där regeringen aktivt kommer att stötta kommunernas klimatanpassning. Åtgärder som berör fler än enbart villaägare längs med de känsliga stränderna.

Efter sommarens rekordvärme har debatten om klimatanpassning främst fokuserat på risken för skogsbränder. Men ett minst lika stort hot är kraftigare nederbörd. Göta älvdalen är ett högriskområde för skred. Nederbörden i Västra Götaland kan med stor sannolikhet öka, vilket påverkar älvens flöden och därmed risknivån.

Riskerna är så stora att regeringen beslutat att stötta arbetet med klimatanpassning. I måndagens Dagens Nyheter uppmärksammas att det nästa vecka blir klart vilka kommuner som får sin ansökan beviljad.

– Regeringen har gått in med stöd av flera anledningar. Den första är de specifika förutsättningarna här med stora områden med kvicklera som skapar risker för ras, det andra är att området är så vidsträckt och går över flera kommungränser. Den tredje är att det finns ett grundligt underlag där man är överens på kommunal och statlig nivå om vad som behöver göras, säger Karolina Skog, miljöminister (MP) till DN.

En delegation för Göta älv har skapats, den består av representanter för berörda kommuner, länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland samt en del myndigheter.

I DN:s artikel uppmärksammas hur det på många platser längs med älven är hög risk för skred där det finns bostadshus. Men problemet sträcker sig längre än så.

Exempelvis handlar det om en förhöjd risk för översvämning för fastigheter i Karlstad.

­­– Problemet för fastighetsägare i Värmland är egentligen inte skredrisk i Göta älv. Men eftersom skredrisken finns är det svårare att öka avtappningen. Främst Klarälven, men också Vänern, har höga flöden prognosticerade vid klimatförändringar. Det gör att en ökad avtappning skulle vara önskvärd för att minska risken för översvämningar i stora delar av centrala Karlstad, säger Maria Frisk, ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna GFR.

På denna karta är det möjligt att studera hur centrala delar av Karlstad drabbas vid olika översvämningsscenarier.

 

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]