Foto: Shutterstock
Publicerat 24 april, 2020

Regeringen slopar producentansvar för pappersåtervinning

Regeringen tvärvänder om producentansvaret för returpappersinsamlingen. Fastighetsägarnas Rikard Silverfur befarar att kostnaderna nu istället hamnar på fastighetsägare och boende.

De nya reglerna om pappersåtervinningen har varit hårt ifrågasatta av mediebranschen och dess branschorganisationer. Nu har man fått gehör hos regeringen. Via ett pressmeddelande i torsdags meddelade regeringen att en lösning ska tas fram som innebär att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs.

– Regeringen har inlett dialog med berörda parter och regeringens bedömning är att ett upphävande av producentansvaret är den enda lösningen som inte lägger kostnader på tidningsbranschen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

Ansvar och kostnader för insamlingen läggs nu på kommunerna. Regeringen motiverar beslutet med att producentansvaret för returpapper, som funnits sedan 1990-talet, inte längre kommer att kunna vara självfinansierande då värdet på returpapper sjunkit.

Hos kommunernas branschorganisation för avfallshantering Avfall Sverige är upprördheten stor efter kovändningen. Från organisationens sida ställer man sig frågande hur det hela nu ska finansieras. Men framförallt riktar man in kritiken på att beslutet bryter mot den miljörättsliga principen om att det är förorenaren som ska betala. I ett pressmeddelande skriver Avfall Sverige:

”Att detta sägs vara en förlustaffär är irrelevant. Ett producentansvar finns av miljöskäl, det har aldrig varit ett krav på att de ska gå med vinst. När det kommer till kritan är det tydligt att det enbart handlar om ekonomi – inte miljö.”

Rikard Silverfur, chef Utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige delar den kritiken. Han ställer en retoriska fråga om vilka följdkonsekvenserna blir om grundläggande miljörättsliga principer inte längre ska gälla:

– Innebär detta att även andra branscher som går dåligt ska slippa ta ansvar? Oljeindustrin? Transporter? Fastigheter?

Rikard Silverfur konstaterar att det i nuläget inte längre finns någon samlad strategi för insamling när förordningen rivs upp. Han befarar att det blir fastighetsägare och boende som nu får betala. Han menar att  att det är osannolikt att kommunerna skulle ta de höga kostnader det innebär att samla in tidningar och trycksaker för att sedan och ge bort råvaran för återvinning.

– Vi ser en stor risk att tidningar inte längre kommer att återvinnas utan eldas upp för att bli fjärrvärme. Utöver att tidningsutgivarnas kostnader nu förs över till avfalls- och fjärrvärmetaxa är det dåligt för planeten när gamla tidningar inte längre kommer att bli nya tidningar, säger Rikard Silverfur.

Glada är man däremot på Sveriges Tidskrifter.

– Vi välkomnar verkligen det här från regeringen. Genom ett upphävande av producentansvaret slipper tidskrifterna en totalt orimlig kostnad i en tid när vi alla kämpar, säger vd Kerstin Neld till Dagens Media.

Att reformen nu inte genomförs ser hon som en form av krisstöd för en drabbad tidningsbransch under coronakrisen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]