Kravet på obligatorisk individuell mätning och debitering av värme, tappvarmvatten och kyla slopas. Detta framkom när Näringsdepartementet idag presenterade ett omarbetat förslag på hur EUs energieffektiviseringsdirektiv ska införas i Sverige.
Publicerat 6 februari, 2014

Regeringen slopar krav på individuell mätning

Kravet på obligatorisk individuell mätning och debitering av värme, tappvarmvatten och kyla slopas. Detta framkom när Näringsdepartementet idag presenterade ett omarbetat förslag på hur EUs energieffektiviseringsdirektiv ska införas i Sverige.

Fastighetsägarna och ett flertal andra branschorganisationer drar nu en lättnadens suck.

[ Annons ]

– Det är bra att regeringen lyssnat på den samlade kritiken och nu gör det som vi länge kämpat för. Fastighetsägarna har tillsammans med andra organisationer arbetat med att lyfta fram de nackdelar det kan innebära med krav på individuell mätning och debitering på lägenhetsnivå, säger Yogesh Kumar, miljöchef Fastighetsägarna Sverige.

I lagrådsremiss framgår det tydligt att det är de kostnadseffektiva åtgärderna som ska prioriteras. Att införa obligatoriskt krav på mätning av värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå är alltså inte det. Bland annat har undersökningar visat på att individuell mätning av värme faktiskt inte sparar energi och att en stor del av fastighetsägarens incitament att vidta energibesparande åtgärder försvinner.

Yogesh Kumar har också framfört att de tekniska problemen vid installation av varmvattenmätning i många fall är betydligt större än vad det ursprungliga lagförslaget lät påskina.Däremot kan större fastighetsföretag komma att beröras av förslaget om en obligatorisk energikartläggning för stora företag. Denna ska genomföras vart fjärde år och innehålla förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att spara energi och effektivisera sin energianvändning.

– Vi kommer att titta närmare på detta och lyfta fram våra åsikter. Bland annat borde det samordnats med den obligatoriska energideklarationen, säger Yogesh Kumar.
Det övergripande syftet med direktivet är att säkerställa att det energieffektiviseringsmål om 20 procent till år 2020 som medlemsstaterna i EU beslutat om ska kunna uppfyllas.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]