Foto: Shutterstock
Publicerat 24 februari, 2023

”Regeringen skyller på myndigheterna”

Regeringen vidhåller att elstöd till företag inte går att utforma så att även företag utan eget abonnemang får stöd. Fastighetsägarnas Rikard Silverfur tycker att man lagt sig platt.

Att man från regeringens sida inte visar någon vilja att förändra utformningen av elstöd, så att även de företag som får sin el debiterad via en fastighetsägare som slår i taket kan erhålla stöd, har väckt bestörtning hos Fastighetsägarna.

Fastighetstidningen har bett om en intervju med Ebba Bush (KD), men istället fått en skriftlig kommentar från Mia Widell, presschef hos närings- och energiministern:

[ Annons ]

”För att kunna använda de så kallade flaskhalsintäkterna för utbetalningar av elstöd krävs att Sverige följer den reglering som EU har fastslagit. Det är Energimarknadsinspektionen som efter ansökan från Svenska kraftnät beslutar om att godkänna att flaskhalsintäkterna får användas som elstöd. På grund av denna reglering har regeringen därför inte möjlighet att göra ändringar i sak i frågor som följer av det beslut som Energimarknadsinspektionen har beslutat”, skriver Mia Widell.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, menar att det i EUs förordning inte står något om att en elslutkund, vilket är den springende punkten här, inte kan vara en hyresgäst som får sin el via fastighetsägare. Han tycker att regeringen lagt sig platt.

– De hänvisar till Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen. Men regeringen har ju dock tidigare gett Svenska kraftnät bakläxa på deras då förhastade utformningsförslag. De borde nu kunna ge Svenska kraftnät i uppdrag att utforma ytterligare ett stöd riktat till drabbade utan eget elnätsavtal. 

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Frågan är alltså om regeringen är bakbundna och helt enkelt inte kan göra annat än vad Energimarknadsinspektionen sagt. Fastighetstidningen bad Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, att reda ut. 

– Energimarknadsinspektionen är den myndighet som beslutar om hur flaskhalsintäkter får användas, efter ansökan från Svenska kraftnät. Regeringen kan inte lägga sig i ett myndighetsbeslut. Möjligen kan man då kritisera regeringen för att inte ha gett Svenska kraftnät i uppdrag att utforma ansökan utifrån att uttryckligen definiera elslutkund på ett sätt så att även företag som slutligen bär kostnaden för elen omfattas, svarar Mats Tjernberg.

Energimarknadsinspektionen bygger i sin tur på EU:s krisförordningen från oktober 2022 där definitionen av elslutkund är ”en kund som köper el för eget bruk”. Mats Tjernberg konstaterar att det blir en tolkningsfråga.

–  Jag kan inte säga att det är fel att förstå det som att det är den som köper elen från den som säljer den, säger Mats Tjernberg.

Han menar att det rent teoretiskt finns en möjlighet att utforma ett stöd finansierat av annat än flaskhalsintäkter, då behöver inte regeringen gå vägen via Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen.

–  Men fortfarande måste statsstödsreglerna följas, och där noterar jag att kommissionen i sin krisram anger ett tak per företag.

För att använda flaskhalsintäkterna till att täcka även företag utan egen abonnemang skulle regeringen alltså behöva ge Svenska kraftnät ett förnyat uppdrag, som sedan sen Energimarknadsinspektionen ska för att därefter ta ansökan till kommissionen för ett godkännande.

– Men kanske kan användning av annan finansiering ske och komplettera förordningen samt sedan underställas kommissionen, säger Mats Tjernberg

Åter till regeringens syn på det hela. Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna pekar på hur stödets utformning i vissa fall, och på vissa orter, kan leda till snedvridning i konkurrens mellan företag. Hur resonerar regeringen kring det? Mia Widell igen:

”Statliga stöd innebär helt enkelt alltid en risk för att konkurrensen snedvrids, och det är bland annat därför EU:s regelverk finns och måste följas. Detta stöd är också ett brett stöd till ett mycket stort antal företag, vilket gör att det har varit viktigt att stödet ska vara relativt enkelt utformat.”

Rikard Silverfur är inte tillfreds med beskedet och konstaterar att regeringen fortfarande inte lyckats förklara varför ”köp för eget bruk” ska tolkas som köp direkt från elnätet.

– Förutom att de skyller på myndigheterna. Vi menar att myndigheterna har fel och att vi först nu har getts möjlighet att påpeka det. Både regering och myndigheter borde ha hyfs att påvisa exakt var i EU-texterna det förbjuds att de som köper sin el via fastighetsägares abonnemang ska betraktas som elslutkund, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]