Friare hyra för andrahandsuthyrning av bostadsrätter, sänkt fastighetsavgift för flerbostadshus och förlängd avgiftsfrihet vid nyproduktion av bostäder. Det är regeringens nya förslag för att lösa bostadsproblemen i landet.
Publicerat 12 april, 2012

Regeringen satsar på ökat utbud på bostadsmarknaden

Friare hyra för andrahandsuthyrning av bostadsrätter, sänkt fastighetsavgift för flerbostadshus och förlängd avgiftsfrihet vid nyproduktion av bostäder. Det är regeringens nya förslag för att lösa bostadsproblemen i landet.

Det är i första hand som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd regeringen betraktar de förändringar som föreslås. Man vill ha en bättre rörlighet på bostadsmarknaden och göra det lättare för människor att korthyra ett boende.

[ Annons ]

– Många vill testa att arbeta och bo under en tid, och den typen av bostäder saknas, sade statsminister Fredrik Reinfeldt på presskonferensen som denna dag var placerad mitt i ett nyproduktionsområde i Annedal i Bromma.

Alliansens förslag för en friare hyressättning av bostadsrätter följer till stor del det betänkande som kom för några veckor sedan. En borättägare ska inte behöva fråga styrelsen om lov och andrahandshyran ska täcka kapital- och räntekostnader för bostaden.

– Det innebär alltså ingen fri hyressättning. Även denna hyra ska kunna prövas. Och det här är inget som ska gälla uthyrning av hyreslägenheter, betonade Jan Björklund (FP).

Kritiken från framför allt bostadsrättsföreningar är att det kan leda till oordning i husen och att man riskerar få föreningar med få medlemmar och brist på intresse för att ta styrelseuppdrag.

Även Hyresgästföreningen är kritisk till förslaget.
– Genom detta förslag tar man bort det skydd mot oskäliga hyror som finns idag. Denna uppluckring av bruksvärdet riskerar att i framtiden öppna dörren för högre hyror på hyresmarknaden i stort, säger Barbro Engman i en kommentar.

Positiv är i alla fall Mäklarsamfundet som menar att detta gynnar rörligheten och skapar förutsättningar för en bättre arbetsmarknad. Mäklarna ser förstås också att en bättre betald uthyrning gör bostadsrätten mer attraktiv och i förlängningen dyrare.

Hos Fastighetsägarna vill man analysera förslaget noga innan organisationen tar ställning.
– Det kan få konsekvenser i andra och tredje led som man måste titta lite närmare på, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige. Men i grund och botten är det bra med alla förslag som kan minska bostadsbristen.

För att öka byggandet vill regeringen sänka fastighetsavgiften från 0,4 till 0,3 procent, samt även sänka takbeloppet från cirka 1400 till 1200 kronor per lägenhet. Den reformen skulle kosta 630 miljoner kronor i utebliven skatt. Enligt statssekreterare Hans Lindberg på Finansdepartementet tittade man på möjligheten att enbart sänka avgiften för hyreshus för att gynna hyreshusbyggandet men att det av tekniska skäl inte går just nu.
– Det finns inte register på vilka hus som är vad.

Han och regeringen öppnar dock för ytterligare eventuella sänkningar av fastighetsavgiften och då riktade direkt mot hyresmarknaden.

Däremot stänger Hans Lindberg helt dörren för att införa moms på bostadsmarknaden – något som branschen länge efterlyst.
– EU–reglerna sätter stopp för det. Den enda momsfråga vi driver i EU är att ideella föreningar ska slippa moms. Det finns inga som helst utsikter för att ro hem en ändring för bostadsbolagen, säger Hans Lindberg.

Den sista konkreta åtgärden som regeringen föreslår är att avgiftsfriheten vid nybyggen ska förlängas från dagens 10 till 15 år, och att samtidigt tiden för presumtionshyran förlängs till 15 år.

– Det kommer att minska osäkerheten för bolag som vill bygga nytt och förhoppningsvis leda till mer investeringar, säger Göran Hägglund (KD).

Reinhold Lennebo på Fastighetsägarna Sverige säger i en kommentar att man är särskilt nöjd med att fastighetsavgiften sänks.

– Förlängningen av presumtionshyran är välkommen, men det återstår att se vilken betydelse den får i praktiken. Förutsättningen är alltjämt att ett avtal omhyresnivån kan träffas med Hyresgästföreningen i förväg, vilket på många håll visat sig vara svårt.

– Våra medlemmars förtroende för regeringens bostadspolitik har minskat under de senaste åren, men de kommer sannolikt att uppskatta de aktuella förslagen som stärker hyresrätten och möjliggör nya investeringar, avslutar Reinhold Lennebo .

Läs hela förslaget här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]