[ Annons ]

Idag har regeringen presenterat sin bostadssatsning. Ett stimulanspaket på 3,2 miljarder för ökad byggnation av hyresrätter kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016. En satsning som Fastighetsägarna Sverige bestämt avråder.
Publicerat 25 mars, 2015

Regeringen satsar miljarder på nybyggnation av hyresrätter

Idag har regeringen presenterat sin bostadssatsning. Ett stimulanspaket på 3,2 miljarder för ökad byggnation av hyresrätter kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016. En satsning som Fastighetsägarna Sverige bestämt avråder.

Konkreta förslag för att lösa bostadsbristen har efterfrågats av bransch och opinion och idag kom de. Regeringen presenterade under en presskonferens en helt ny stimulanssatsning för nybyggnation av hyresrätter, framförallt små hyresrätter och studentbostäder. Förslaget omfattar 3,2 miljarder per år och kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016. Men stödet kommer att påbörjas redan från idag.

[ Annons ]

– Vi måste få fart på byggandet, sa Stefan Löfven med emfas under presskonferensen som genomfördes i Norra Djurgårdstaden vid elvatiden på onsdagen.

– Det ska byggas mer för människor med vanliga inkomster och det ska byggas på ett klimatsmart sätt. Det underlättar vi med det här stödet, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Stödet ska ges med tydliga krav på energieffektiviseringar samt även krav på låga hyror. Under presskonferensen fick regeringen frågan kring hur hyrorna sedan ska få höjas.
– Absolut, men det måste ske inom en rimlig nivå, svarade Åsa Romson.

På Fastighetsägarna tror de inte på en återgång till ett system med subventioner.
– Svensk bostadsmarknad fungerar i dag särdeles illa. Att tro att man löser problem som byggts upp under decennier genom att bara skjuta till skattemedel för att bygga fler bostäder är naivt. Flera aktörer har efterlyst en bred genomlysning av hur bostadspolitiken kan reformeras. Vi hoppas att regeringen är beredd att hörsamma det kravet, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Istället tycker de att stöd till infrastrukturutbyggnad är ett mer effektivt sätt att öka bostadsbyggandet. Något som regeringen under presskonferensen säger även kommer att ingå i satsningen, bland annat genom det redan presenterade stadsmiljöavtalet.
– Regeringen säger sig vilja rikta stödet till billiga hyresrätter, men det är oklart vad som avses med det. Är man verkligen intresserad av att göra billigare bostäder tillgängliga för de som i dag efterfrågar sådana måste regeringen återkomma med förslag som ökar rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet. Nyproducerade bostäder är alltid ett dyrare alternativ, säger Reinhold Lennebo.

Stimulansen kommer att vara särskilt hög för bostadsytor upp till 35 kvadratmeter. Regeringen menar att med den föreslagna budgetramen skulle stöd kunna ges till ungefär 15 000 lägenheter per år. Investeringsstödet är en del av regeringens bostadspaket. Där avsätts ytterligare 3,5 miljarder kronor till stöd till kommunerna för ökat bostadsbyggande och effektiviserad handläggning, energieffektivisering av miljonprogrammet, stadsmiljöavtal samt stöd till byggande av bostäder åt äldre. Satsningen finansieras bland annat genom minskat ROT-avdrag.

Läs regeringens förslag om miljardsatsning på hyresrätter här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]