Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.
Publicerat 19 september, 2016

Regeringen satsar 55 miljoner på regelförenklingar

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen 55 miljoner kronor per år på att det ska bli snabbare, enklare och billigare att bygga.

Idag leder omfattande byggregler och brist på kompetens och resurser i planprocessen till att det tar onödigt lång tid att få fram nya bostäder. Därför anser regeringen att satsningar ska göras på att förenkla byggreglerna och korta handläggningstiderna.

[ Annons ]

Syftet med översynen är att modernisera och förenkla regelverket och samtidigt främja konkurrensen och ett långsiktigt hållbart byggande. Resultatet kan bli att krav tas bort, förändras eller att vägledning tas fram för att gällande regler lättare ska kunna förstås.

Förslagen i budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Regeringens förslag i 2017 års budgetproposition har delats upp i följande tre satsningar:

  1. Snabbare handläggning hos länsstyrelserna

Regeringen föreslår att länsstyrelserna tillförs 30 miljoner kronor per år 2017-18 och därefter 25 miljoner kronor per år. Detta för att skapa förutsättningar för ett ännu större bostadsbyggande genom att se till att det finns resurser för detalj­planering och handläggning av överklagade ärenden hos länsstyrelserna.

Dessutom skärper regeringen målen för länsstyrelsens handläggningstider för överklagade bygglov och förhandsbesked. Permanentbostäder ska prioriteras framför andra ärenden.

  1. Kunskapslyft inom plan- och byggområdet 

Regeringen tillför ytterligare resurser så att Boverket kan fortsätta ett påbörjat kunskapslyft riktat till handläggare hos kommuner och länsstyrelser kring plan- och bygglagstiftningen, samt genomföra en välbehövlig satsning på vägledning kring hur regelverket bör tillämpas för en smidigare plan- och byggprocess.

  1. Översyn av Boverkets bygg- och konstruktionsregler

Regeringen anslår i budgetpropositionen 10 miljoner kronor per år under 2017–2019 för att identifiera regler som gör det svårare, långsammare eller dyrare än nödvändigt att bygga. Avsikten är att en systematisk och grundlig översyn ska göras av bland annat Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]