Överklaganden av detaljplaner ska inte längre göras till länsstyrelsen, utan direkt till mark- och miljödomstolen. Det föreslår regeringen idag. ”Bra, men inte tillräckligt”, anser Svenska Handelskammaren som tycker att det också ska kosta att överklaga.
Publicerat 1 oktober, 2015

Länsstyrelsen slopas som instans för överklagan i PBL

Överklaganden av detaljplaner ska inte längre göras till länsstyrelsen, utan direkt till mark- och miljödomstolen. Det föreslår regeringen idag. ”Bra, men inte tillräckligt”, anser Svenska Handelskammaren som tycker att det också ska kosta att överklaga.

– Bostadsbristen kan bara lösas av att vi bygger nya bostäder. Därför krävs det ett aktivt ansvar och nu är det dags att öka takten. Det måste bli snabbare, enklare och billigare att bygga nya bostäder, inledde bostadsminister Mehmet Kaplan pressträffen på Rosenbad i Stockholm.

[ Annons ]

Ministern redogjorde för regeringens tidigare presenterade satsningar mot bostadsbristen, däribland förändringar i bullerförordningen och investeringsstödet för uppförandet av små och energieffektiva hyresbostäder – satsningar som sammantaget uppgår till omkring 5,5 miljarder kronor de kommande åren.

Därefter var bostadsministern framme vid den nya lagrådsremissen som presenteras idag.

Regeringen föreslår en ändring i Plan- och bygglagen som innebär att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner inte längre ska överklagas till länsstyrelsen, utan direkt till Mark- och miljödomstolarna.

Syftet är att på ett fortsatt demokratiskt och rättssäkert sätt effektivisera prövningen. Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP), menar att handläggningstiden kan kortas ner betydligt.

Att ärenden skulle bli liggande på hög hos mark- och miljödomstolarna istället är inget som oroar bostadsministern.

– Hanteringen ska göras effektiv med ökade anslag till domstolarna. Idag hamnar redan två tredjedelar av alla överklagandeärenden hos mark- och miljödomstolen, så det redan en rutin för att hantera ärendena. Men vi kommer att tillföra de resurser som behövs.

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna Sverige är positiv till förslaget som han är övertygad om kommer att effektivisera byggprocessen.

– Det är positivt att nuvarande regering förverkligar de förenklingar som förra regeringen initierade. Nedskärning av tidskrävande byråkrati måste vara en prioriterad fråga även i fortsättningen, säger Rikard Silverfur och fortsätter;

– Samtidigt menar vi att även begränsning av vad som får överklagas och vilka som får överklaga måste till för att främja ett ökat byggande.

Han syftar på en annan välkänd flaskhals i systemet för överklagan av detaljplaner – den så kallade sakägandekretsen, det vill säga vilka som kan anses vara berörda av detaljplanen och därmed har rätt att inkomma med en överklagan. På den punkten avser inte regeringen idag att göra någon förändring.

– Nej, det ingår inte i förslaget att göra sakägandekretsen mindre, säger Mehmet Kaplan.

Stockholms handelskammare reagerade snabbt på regeringens nya satsning med ett eget förslag för effektivare överklagandeprocess, nämligen att införa en avgift för att överklaga.

– Det är bra att en instans plockas bort för överklaganden av detaljplaner. Färre instanser skapar ökad effektivitet i processen, men det räcker inte. Regeringen borde även införa en avgift för överklaganden och begränsa sakägarkretsen. En överklagandeavgift, som har prövats med framgång i våra grannländer, skulle skapa en nödvändig tröskel mot okynnesöverklaganden, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.

Se presskonferensen från Rosenbad här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]